Zorgverleners ontevreden over terugdringen regeldruk

Een ruime meerderheid van de zorgverleners in Nederland is ontevreden over de voortgang in het terugdringen van de regeldruk en heeft weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering. Vlak voor de uitbraak van de COVID-19-pandemie hadden zorgverleners weliswaar minder last van regeldruk op de werkvloer, maar waren zij wel meer tijd kwijt aan niet-effectieve regels dan een half jaar eerder. Dit blijkt uit de (Ont)Regelmonitor, die de VvAA begin dit jaar voorlegde aan 3500 zorgverleners in Nederland.

Vooral fysiotherapeuten, huisartsen en medisch specialisten hebben de monitor ingevuld. Begin 2020 zei 42% van de zorgverleners vaak last te hebben van regeldruk op de werkvloer, medio 2019 was dit nog 48%. Tegenover deze vooruitgang staat dat 46% van de zorgverleners begin 2020 aangaf dat de regeldruk juist lijkt te zijn toegenomen, een half jaar eerder was dat nog 41%. Ook zijn zorgverleners ten opzichte van medio 2019 weer meer tijd kwijt aan regels die niet effectief en belastend zijn om na te leven, aldus de vereniging van zorgprofessionals VvAA.

Terugdringen van regeldruk

‘De uitkomsten roepen de vraag op of zorgverleners zélf beter kunnen omgaan met de regeldruk op de werkvloer en er daardoor ‘minder last’ van hebben of dat de regeldruk daadwerkelijk structureel is afgenomen’, aldus de vereniging. 89% Van de zorgverleners zegt geen initiatieven te zien in zijn omgeving om regeldruk terug te dringen. Meer dan de helft van de zorgverleners (59%) is overwegend ontevreden over de voortgang die wordt geboekt in het terugdringen van de regeldruk, 67% heeft bovendien weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering.

VvAA ontvangt signalen van zorgverleners dat de COVID-19-pandemie het terugdringen van de regeldruk in sommige organisaties een positieve impuls heeft gegeven. De vereniging wil deze signalen in samenwerking met zorgverleners vanaf september verder onderzoeken. Dat gaat gebeuren in kleinschalige (online) gesprekssessies. De organisatie nodigt leden en andere zorgverleners uit om hun ervaringen te delen.