Zorgsector introduceert landelijke richtlijn psychosociale ondersteuning

Een algemene standaard voor de psychische ondersteuning van zorgprofessionals, zowel in tijden van crisis als bij ingrijpende gebeurtenissen in de dagelijkse praktijk. Dat is de belangrijkste meerwaarde van de landelijke beleidsrichtlijn die wordt geïntroduceerd door een brede vertegenwoordiging van de sector Zorg & Welzijn. De richtlijn bevat op bewijs gebaseerde inzichten en praktische handvatten voor bestuurders, managers en HR-professionals in de hele zorg en is beschikbaar via www.richtlijnzorgprofessionals.nl.

In de zorg worden steeds vaker initiatieven ondernomen om de ondersteuning van professionals op het werk te verstevigen, maar tot dusver ontbrak het aan een landelijke standaard. De coronapandemie vormde de aanleiding voor de ontwikkeling daarvan. Anne de Pagter, kinderarts-hematoloog in Erasmus-MC, voormalig bestuurslid Stichting Zorg na Werk in Coronazorg en mede-initiatiefnemer van de richtlijn: “De coronapandemie, waarin zorgprofessionals in onzekere en stressvolle situaties hun werk moesten doen, legde het gemis van een algemene standaard voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals bloot. Nu is de pandemie voorbij, maar de werkdruk blijft onverminderd hoog en ingrijpende gebeurtenissen blijven onderdeel van ons werk. Met deze richtlijn ligt er een brede basis om professionals te ondersteunen en dat is een belangrijke mijlpaal.”

Eenduidige adviezen

De richtlijn is in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC) ontwikkeld door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, in nauwe samenwerking met een groot aantal vertegenwoordigers van de zorgsector, deskundigen op het gebied van psychosociale ondersteuning en ook vanuit de overheid is meegedacht. Het resultaat is een beleidsrichtlijn die breed toepasbaar is in de hele zorg. Fieke Bruggeman-Everts, projectleider bij ARQ: “Bestuurders, managers en HR-professionals in alle sectoren van de zorg vinden in deze beleidsrichtlijn eenduidige, ‘evidence-based’ adviezen over de organisatie van optimale psychosociale ondersteuning aan zorgprofessionals bij ingrijpende gebeurtenissen. Die ondersteuning kan variëren van collegiale ondersteuning in de vorm van peer support of een buddy systeem, tot professionele ondersteuning via de bedrijfsarts of psycholoog. Door zodoende stressgerelateerde gezondheidsklachten bij ingrijpende gebeurtenissen – met verloop en verzuim als gevolg – zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen professionals met plezier blijven werken.”  

Implementatie

De beleidsrichtlijn kan worden gedownload via www.richtlijnzorgprofessionals.nl en toegepast worden in de zorgpraktijk. Om meer zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie, begeleidt ARQ de komende tijd twee zorginstellingen bij de implementatie van de beleidsrichtlijn. De bevindingen uit dit traject kunnen andere organisaties ook weer helpen bij de implementatie van de beleidsrichtlijn.  

Betrokken partijen bij ontwikkeling Beleidsrichtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

 • ActiZ

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

 • De Nederlandse GGZ

 • Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

 • De Jonge Specialist (DJS)

 • De Jonge Dokter (DJD)

 • De Geneeskunde Student (DG)

 • Landelijke Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV)

 • MBO Raad

 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) (adviesrol)

 • Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen (LVMP) (adviesrol)

 • Ministerie van Defensie, Militaire GGZ (adviesrol)

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (monitorrol)

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (monitorrol)

 • De Nederlandse Arbeidsinspectie (monitorrol)