Zorg voor innoveren breidt subsidies uit

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) breidt de subsidiemogelijkheden van Zorg voor innoveren uit. Het departement stelt meer budget beschikbaar voor de al bestaande subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching (IOC). Bovendien opent  naar verwachting eind dit jaar een nieuwe subsidie voor het opleiden van digicoaches in zorgorganisaties.

Dit meldt Zorg voor innoveren. Dit is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid dat zorgvernieuwers informeert, adviseert en verbindt. Zorg voor innoveren biedt een concreet handelingsperspectief zodat vernieuwers een stap verder komen in het innovatietraject. Denk hierbij aan innovaties op het gebied van e-health, medische technologie en/of sociale innovaties met als uitgangspunt low cost, high impact.

Subsidie

Dit jaar heeft Zorg voor innoveren haar eerste subsidieronde geopend; Implementatie- en opschalingscoaching. Zorgvernieuwers kunnen met deze subsidie de ondersteuning van een implementatiecoach inhuren, die hen verder helpt met implementatie- en opschalingsvraagstukken.

De eerste ronde bleek een groot succes, het volledige budget is op gegaan. Daarom stelt ministerie van VWS voor de volgende ronde 1 miljoen euro extra beschikbaar, dit was in de eerste ronde 200.000 euro. Op deze manier kunnen meer organisaties gebruik maken van deze ondersteuningsmogelijkheid. De tweede subsidieronde opent op 1 september 2020.

Digicoaches

Veel zorgorganisaties zijn druk bezig met de implementatie van zorginnovaties, die veelal een digitaal aspect in zich hebben. Het is cruciaal voor duurzame implementatie dat medewerkers goed om kunnen gaan met technologische zorginnovaties. Om deze reden heeft Zorg voor innoveren van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om een nieuw subsidieprogramma te ontwikkelen.

In dit subsidieprogramma draait het om de mogelijkheid om enkele medewerkers uit de eigen organisatie te trainen tot digicoaches, door een extern bureau. De kersverse coaches kunnen vervolgens andere werknemers binnen de organisatie verder helpen met technologische moeilijkheden.

Naar verwachting wordt deze subsidiemogelijkheid nog dit jaar open gesteld. Nu is het nog volop in ontwikkeling. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden de website van Zorg voor innoveren in de gaten houden.