Zorg om kwaliteit en veiligheid door personeelstekort

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die de kwaliteit of veiligheid van de zorg onder de maat vinden, wijten dit aan een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel onder bijna 1.200 zorgverleners.

Zorgverleners beoordelen de eigen geboden zorg gemiddeld met een 7. Zo’n 15% van de ondervraagden geeft echter aan dat de kwaliteit van de geboden zorg regelmatig niet goed is. Daarnaast vindt 9% van de zorgverleners dat de veiligheid van zorg regelmatig of vaak in gevaar is. Een ruime meerderheid van deze ondervraagden stelt dat dit door personeelstekorten komt. 

Behoefte aan bijscholing

De groep ontevreden zorgverleners geeft ook aan meer behoefte aan bijscholing te hebben dan degenen die positiever zijn. Zorgverleners die de kwaliteit of veiligheid van de zorg onder de maat vinden, zijn ook kritischer over het werken met een elektronisch patiëntendossier. Ze stellen dat veel van deze dossiers het verpleegkundig proces niet centraal zetten en niet gebruiksvriendelijk zijn. 

Verlagen van de werkdruk

De onderzoekers doen aanbevelingen om de zorg veiliger te maken. Die zijn onder meer gericht op het verbeteren van het veiligheidsbeleid in de teams en het verlagen van de werkdruk. Ook is meer aandacht nodig voor de evaluatie van beleid op het gebied van cliëntveiligheid, aldus het Nivel.

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets delen?

Neem contact met ons op

Neem contact op