ZMT!-scan

Hoe staat jouw organisatie ervoor op het gebied van strategisch personeels- en opleidingsbeleid? De ZMT!-scan brengt het in kaart.

Wat is de ZMT!-scan?

De ZMT!-scan laat aan de hand van 8 thema’s zien hoe ver instellingen zijn op het gebied van strategisch HR-beleid. Ook brengt de scan de landelijke ontwikkeling in kaart, zodat instellingen kunnen zien waar zij staan ten opzichte van het gemiddelde. Doel is om instellingen te helpen bij het realiseren van HR-beleid dat aansluit bij de visie van de organisatie en de ontwikkeling van de zorgvraag. Aandacht hiervoor is nodig voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt voor de zorg.  

Resultaten 2020

Begin 2020 is de ZMT!-scan voor het eerst uitgezet onder alle NVZ-leden. In totaal vulden 72 ziekenhuizen en categorale instellingen de vragenlijst in. Zij ontvingen in mei een factsheet met daarin de gemiddelde resultaten op landelijk niveau. Ook ontvingen zij een factsheet met de resultaten van de eigen organisatie, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De uitkomst is weergegeven in een spinnenwebgrafiek. Zo kunnen instellingen direct zien op welke onderdelen het personeels- en opleidingsbeleid al is ingebed en waar ruimte is voor ontwikkeling.

Resultaten 2021

In februari 2021 ontvingen lidinstellingen een uitnodiging om mee te doen aan een tweede meting van de ZMT!-scan. Ondanks de grote coronadrukte vulden 56 organisaties de vragenlijst in. Zij ontvingen in mei een rapportage met de eigen resultaten en een factsheet met de gemiddelde resultaten op landelijk niveau. De resultaten van de herhaalmeting laten zien hoe instellingen zich hebben ontwikkeld op het gebied van strategisch HR-beleid. Uiteraard konden ook instellingen deelnemen die nog niet eerder aan de ZMT!-scan hebben meegedaan.

Vragen?

Vragen over de ZMT!-scan of interesse in deelname aan een volgende meting? Neem contact op met Sabine Scheer (programmamanager ZMT!) via info@zmt-ziekenhuizen.nl.

Zelf aan de slag

De NVZ ontwikkelt stroomversnellers en andere tools om met de thema’s uit de ZMT!-scan aan de slag te gaan. Je vindt ze hieronder per thema.

Aan de slag met:

Positie van opleiden in de organisatie
Opbrengsten HR- en opleidingsbeleid