Ziekteverzuim in ziekenhuizen op recordhoogte

Het ziekteverzuim in de branche ziekenhuizen heeft een recordhoogte van 8,7% bereikt. Dit gaat gepaard met een toegenomen uitstroom van personeel. De instroom in FZO-opleidingen nam af, terwijl de instroom in andere CZO-opleidingen sterk toenam.

Dat blijkt uit de nieuwste factsheet Arbeidsmarkt die is gepubliceerd door het NVZ-arbeidsmarktprogramma. 

De factsheet biedt inzicht in een aantal kerngegevens van de arbeidsmarkt ziekenhuizen en categorale instellingen. Steeds wordt het kwartaal waarvan de meest recente gegevens beschikbaar zijn, vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. Met deze factsheet kunnen instellingen de eigen cijfers vergelijken met de landelijke trends. 

Minder instroom, meer uitstroom

Het aantal werknemers in de branche ziekenhuizen daalde iets ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor. De instroom daalde met 3,4% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de uitstroom met maar liefst 27,2% steeg. De uitstroom naar andere zorgbranches steeg het hardst.

Instroom FZO-opleidingen flink lager

De totale instroom in FZO-opleidingen is flink lager dan 1 jaar eerder. Dat zijn opleidingen voor bijvoorbeeld operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. Positief is de sterke toename van de instroom in andere CZO-opleidingen, met name in de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ).

Verklaring VAZ

In 2021 namen de leden van de NVZ unaniem de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg aan. De 3 centrale afspraken in deze verklaring zijn 10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers, en opleiden volgens de FZO-ramingen. Onderdeel van de verklaring is dat de NVZ de voortgang van de resultaten van deze afspraken monitort. 

Bekijk de factsheet Arbeidsmarkt juni (pdf).

Bekijk ook de eerder gepubliceerde factsheets