Ziekenhuizen tonen belang en impact KiPZ tijdens werkbezoek met VWS

De KiPZ-subsidieregeling voor leren en ontwikkelen is van grote waarde voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Opleiden is van cruciaal belang om ontwikkelingen in de zorg, zoals digitalisering, bij te kunnen benen. En het draagt bij aan behoud en instroom van personeel. Pijnpunt is de zware verantwoordingslast. Daarover moeten we met elkaar in gesprek blijven, concluderen aanwezigen tijdens het werkbezoek over de KiPZ bij het St. Antonius Ziekenhuis. "Zorg dat het geoormerkt geld blijft, zodat het aan opleiden en ontwikkelen wordt besteed."

Een delegatie van het ministerie van VWS en de uitvoeringsorganisatie DUS-I bezocht het ziekenhuis op 1 september. Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van NVZ en St. Antonius Ziekenhuis, Meander MC, CWZ en OLVG. Ook een vertegenwoordiger van de NFU was aanwezig. Marjolijn Gerbens, manager Antonius Academie en organisator van het werkbezoek, trapte af met een welkomstwoord aan alle aanwezigen. “Het is fijn om bij elkaar te komen, zodat we kunnen laten te zien wat er binnen de ziekenhuizen gebeurt op het gebied van leren en ontwikkelen. En hoe dit een extra impuls krijgt dankzij de KiPZ-subsidieregeling. Daarnaast is goed om uit te wisselen wat de knelpunten zijn en te bespreken hoe we elkaar kunnen versterken en helpen bij uitvoering en verantwoording.”

Toekomstgerichte projecten

Marieke Lengkeek, manager Meander Academie, vertelde over het belang van de KiPZ voor Meander MC. “Opleiden is een belangrijk onderdeel van onze toekomstgerichte projecten, zoals op het gebied van gedifferentieerd werken of duurzame inzetbaarheid. Met deze subsidie kunnen we een impuls geven aan die ontwikkelingen. Daar wordt de kwaliteit van zorg beter van. En doordat medewerkers zich kunnen ontwikkelen voelen ze zich meer gewaardeerd. Extra belangrijk in deze tijd van personeelskrapte.”

Plezier in werk behouden

Dat beaamt Annette van Duijn, regieverpleegkundige en VAR-voorzitter in het St. Antonius Ziekenhuis. Ze gaf een inkijkje in de trainingsmogelijkheden voor de verpleegkundige beroepsgroep. “Ik volgde zelf bijvoorbeeld de leergang verpleegkundig leiderschap. Daar heb ik veel aan in mijn rol als VAR-voorzitter. En door deze ontwikkelkansen behoud ik veel plezier in mijn werk. Maar ik zie ook dat de zorg erdoor verbetert. Zo zijn onze verpleegkundige protocollen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek nadat verpleegkundigen de master Evidence Based Practice (EBP) hebben gevolgd.”

Subsidie voor al het personeel

De KiPZ-subsidieregeling is er niet alleen voor zorgmedewerkers, maar voor al het personeel van de instellingen. Een sterk punt van deze subsidieregeling, volgens de aanwezigen. Dave van Amerongen, teamhoofd beveiliging in het St. Antonius Ziekenhuis, geeft in het hele ziekenhuis trainingen over omgaan met agressie. “Daar krijgen niet alleen zorgmedewerkers mee te maken, maar bijvoorbeeld ook medewerkers van de afdeling klantcontact", vertelt hij. “Het leidt ertoe dat medewerkers tijdelijk uitvallen of soms de zorg helemaal verlaten. Tijdens de training leren ze hoe ze met geweldsituaties kunnen omgaan en wat wij als beveiligers kunnen betekenen. Hierdoor voelen ze zich veiliger en is er minder uitval.”

Administratieve last

Waar alle ziekenhuizen tegenaanlopen is de administratieve last die de KiPZ-subsidieregeling met zich meebrengt. Marco van Soest, manager Business Control in Meander, zag die last de afgelopen jaren toenemen. “De verantwoording kost veel tijd, zeker nu er een controleverklaring van de accountant vereist is. We moeten op detailniveau informatie aanleveren. Maar ook de teammanagers en medewerkers zijn er druk mee, omdat we op de afdelingen informatie moeten ophalen.” De ziekenhuizen pleiten voor een milder verantwoordingsregime. Lengkeek: “Deze controledrang strookt niet met de trend die we in leren en opleiden zien: in het leerklimaat is vertrouwen steeds meer de basis. Dat zou ook voor de KiPZ moeten gelden.”

Verantwoorden werkplekleren

Een andere uitdaging voor de ziekenhuizen is het verantwoorden van werkplekleren. Leren en opleiden gebeurt immers steeds meer op de afdelingen, in plaats van in het trainingslokaal. Dat maakt het makkelijker in te passen in het dagelijks werk, maar is niet altijd goed administratief te verwerken of te verantwoorden. Er zijn bijvoorbeeld geen deelnemerslijsten zoals bij een training in een leslokaal.

HoloLens

HoloLensDankzij technische hulpmiddelen is leren steeds minder gebonden aan plaats en tijd. De deelnemers kregen tijdens het werkbezoek een demonstratie van zo’n innovatie. Een verpleegkundige liet zien hoe zij met behulp van een mixed reality-bril – de HoloLens - een levensechte situatie kan oefenen. Het apparaat projecteert een hologram van de patiënt en van de medische apparatuur. Via een groot scherm konden de aanwezigen zien wat de verpleegkundige door haar bril zag, en hoe zij handelingen verrichte om de vitaal bedreigde patiënt te stabiliseren. Het St. Antonius Ziekenhuis rondde onlangs een succesvolle pilot af met de HoloLens, gefinancierd vanuit de KiPZ. Verpleegkundigen vonden het zeer leerzaam, heel realistisch en ook leuk om te doen, bleek uit de evaluatie van de pilot. Ook biedt de HoloLens de mogelijkheid om vaker kortdurend te oefenen op de afdeling, bijvoorbeeld op rustige momenten.

Opleiden, ook in drukke tijden

Ilse Damink, beleidsmedewerker bij VWS, zegt onder de indruk te zijn van de activiteiten die zijn gefinancierd vanuit de KiPZ. “Het is mooi te horen wat er allemaal met de subsidie gebeurt en hoe het bijdraagt aan behoud van medewerkers.” Ze is benieuwd hoe ziekenhuizen omgaan met opleiden als het heel druk is op de afdelingen. Kunnen medewerkers dan nog steeds hun opleidingen volgen? Daarin zien de aanwezigen een verschuiving in inzicht. Er wordt meer gekeken naar de effecten van opleiden op de lange termijn, en dat je dus niet zomaar een opleiding moet schrappen. “Juist in drukke tijden geeft opleiden een boost”, zegt Van Duijn. “Daardoor houd je het werk beter vol.” Ook Jacqueline Bras, subsidieadviseur CWZ, benadrukt het belang van opleiden – in zowel drukke als rustige tijden: “Je laat ermee zien dat je investeert in je medewerkers. Daarmee behoud je ze, maar zorg je ook voor instroom van nieuwe medewerkers.”

Integraal Zorgakkoord

Werkbezoek KiPZDe huidige KiPZ-subsidieregeling loopt tot 1 januari 2024. De subsidieregeling is op dit moment onderdeel van de besprekingen over het Integraal Zorgakkoord (IZA). De aanwezige ziekenhuizen spraken de wens uit dat de KiPZ ook in de toekomst behouden blijft. Bras pleit ervoor om vooral samen op te trekken. “Bundel de expertise van ziekenhuizen, accountants, NVZ, NFU, DUS-I en VWS om tijdig tot een goede regeling voor het jaar 2024 te komen. Als vroegtijdig helder is wat de eisen voor de aanvraag en verantwoording van 2024 zijn, kunnen we onze plannen en systemen hierop afstemmen.”

Geoormerkt geld

Lengkeek: “Cruciaal is dat het ook in de toekomst geoormerkt geld blijft, zodat het echt aan opleiden besteed wordt.” En dat de flexibiliteit behouden blijft, voegt Gerbens toe. “Het is heel waardevol om ook gedurende het jaar opleidingen te kunnen starten die aansluiten bij strategische projecten.” Daar sluit Ben Peek, manager zorgeenheid Man, vrouw, kind in het St Antonius Ziekenhuis, zich bij aan. “De zorg verandert razendsnel. Denk aan de opkomst van e-health en het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de patiënt thuis. We moeten medewerkers faciliteren om die transitie te kunnen realiseren. Daar is permanent opleidingsbudget voor nodig.”

De aanwezigen kijken terug op een inspirerende en leerzame ochtend. Tijdens de lunch wordt nog nagepraat en geconcludeerd hoe waardevol het is om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in