In ziekenhuizen steeds meer aandacht voor strategisch HR-beleid

In ziekenhuizen en categorale instellingen is meer aandacht gekomen voor het ontwikkelen van strategisch HR-beleid. Dat blijkt uit de eerste herhaalmeting van de scan strategisch HR-beleid van NVZ-programma Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!). Op alle onderzochte thema’s scoren de deelnemende organisaties gemiddeld hoger dan vorig jaar. 

Het is het tweede jaar dat NVZ-leden konden deelnemen aan de ZMT!-scan. In totaal vulden 56 NVZ-leden de vragenlijst in. Dit deden HR- en leerhuismanagers samen. Ook organisaties die vorig jaar niet deelnamen konden meedoen aan de scan. 

Strategische doelstellingen

De scan laat aan de hand van 8 thema’s zien hoe de deelnemers de eigen organisatie beoordelen op het gebied van personeels- en opleidingsbeleid. Ook brengt de scan de landelijke ontwikkeling in kaart. Het HR-beleid lijkt steeds vaker aan te sluiten bij de visie van de organisatie en de ontwikkeling van de zorgvraag. Dit blijkt onder meer uit de hoge score op het thema 'afstemming strategisch HR- en organisatiebeleid' (een 3,9 uit 5). Daarbij is gekeken naar hoe het beleid gekoppeld is aan de overkoepelende strategische doelstellingen van de organisatie. 

Organisaties scoren gemiddeld het laagst op onder andere het thema 'strategische personeelsontwikkeling' (een 3,5 uit 5). Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de mate waarin instellingen zicht hebben op de huidige personeelssamenstelling en de toekomstige behoefte aan personeel. En de vertaling hiervan naar het HR-instrumentarium. 

ZMT!

Met het programma ZMT! werkt de NVZ samen met haar leden aan een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt voor de branche ziekenhuizen. Het programma richt zich onder meer op het realiseren van meer instroom, een hoger opleidingsrendement en minder uitstroom van zorgprofessionals. Inzichten uit de ZMT!-scan dragen hieraan bij. De NVZ gebruikt de landelijke resultaten voor het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning van haar leden, zoals webinars en stroomversnellers. Meer informatie vind je op zmt-ziekenhuizen.nl.

Bekijk de factsheet met de resultaten van de ZMT!-scan (pdf).

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in