Ziekenhuizen leiden strategisch op

Het ontwikkelen van strategisch personeels- en opleidingsbeleid staat in veel ziekenhuizen en categorale instellingen op de agenda. Tussen instellingen bestaan wel verschillen in de mate waarin ze ermee bezig zijn. Dat blijkt uit de scan die de NVZ heeft uitgezet voor het programma Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!). 

De ZMT!-scan laat aan de hand van 8 thema’s zien hoe ver instellingen zijn op het gebied van strategische HR en opleiden. Ook brengt de scan de landelijke ontwikkeling in kaart, zodat instellingen kunnen zien waar zij staan ten opzichte van het gemiddelde. In totaal vulden 72 NVZ-leden de vragenlijst in. Dit deden HR- en leerhuismanagers samen.

Strategisch opleiden

Instellingen scoren gemiddeld het hoogst op het thema ‘kaders strategisch opleiden’ (een 3,9 uit 5). Daarbij is onder meer gekeken naar hoe het strategisch opleidingsplan (SOP) is vormgegeven en of medewerkers en leidinggevenden betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan. Instellingen scoren gemiddeld het laagst op het thema ‘strategische personeelsontwikkeling’ (een 3,3 uit 5). Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de mate waarin instellingen zicht hebben op de huidige personeelssamenstelling en de toekomstige behoefte aan personeel.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Met de ZMT!-scan wil de NVZ instellingen ondersteunen bij het realiseren van personeels- en opleidingsbeleid dat aansluit op de visie van de organisatie en de ontwikkeling van de zorgvraag. Aandacht hiervoor helpt bij het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt voor de zorg. In 2021 vindt een tweede meting van de ZMT!-scan plaats, zodat instellingen kunnen zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. Ook kan zo de landelijke ontwikkeling in beeld worden gebracht.

Zorgprofessionals maken de toekomst!

Met het programma ZMT! werkt de NVZ samen met leden aan een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers op de juiste plek. De NVZ ondersteunt leden onder meer via stroomversnellers en tijdens bijeenkomsten. Meer informatie vind je op zmt-ziekenhuizen.nl.

Aan de slag met strategische personeelsontwikkeling

Wil je meer weten over het toekomstbestendig maken van je personeelsbestand? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina strategische personeelsontwikkeling.