Werkgevers en hogescholen gaan intensiever samenwerken aan opleiden en behoud

Werkgevers en hogescholen gaan nauwer samenwerken aan vraagstukken rond opleiden, aantrekken én behoud van hbo-professionals. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de Vereniging Hogescholen (VH) sloten hierover een convenant, waarin ze afspreken zich samen in te spannen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Betere aansluiting beroepspraktijk

De organisaties zetten onder meer in op de uitbreiding van de mogelijkheden van leren en werken met een leer-arbeidscontract in het hbo. Dat moet zorgen voor een betere aansluiting op de beroepspraktijk. De afspraken gaan over studenten van voltijdstudies aan de hogescholen, maar ook over mensen die al een baan hebben en zich verder willen ontwikkelen. Om- en bijscholing is belangrijk om arbeidsmarkttekorten te helpen verminderen.

Uitdagingen samen oppakken

“We staan voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oppakken”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de terugloop van het aantal studenten in het beroepsonderwijs en het goed invullen van de rol van de hogescholen op het terrein van een leven lang ontwikkelen.” 

Maatwerkoplossingen

De concrete uitwerking van de afspraken gebeurt aan de verschillende sectortafels, waaraan ook de zorgwerkgevers en -onderwijspartijen aanschuiven. De problematiek verschilt per sector: van problemen met begeleiding van studenten tot te weinig instroom van nieuwe studenten ten opzichte van de vraag vanuit bedrijven. Dat vraagt om maatwerkoplossingen.

Met het mbo werken de werkgeversorganisaties al langer goed samen. Werkgevers, waaronder de ziekenhuizen, zijn blij dat nu ook met het hbo de volgende stap wordt gezet. 

Lees het persbericht.