Webinars over prognosemodel arbeidsmarkt zorg en welzijn

Onderzoeksprogramma AZW organiseert 4 webinars over het nieuwe prognosemodel van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Met behulp van dit model kun je prognoses maken voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zorg en welzijn tot 2030, inclusief arbeidsmarkttekorten. Op 3 december is de eerste bijeenkomst.

Modelresultaten

De modelresultaten 2020 zijn onlangs opgeleverd en te raadplegen via Prognosemodelzw.nl. Via een scenario-editor, die naar verwachting eind november 2020 beschikbaar komt, kunnen gebruikers zelf scenario’s bouwen en doorrekenen. Hiermee is het mogelijk om de impact van beleidskeuzes zichtbaar te maken.

Wat leer je tijdens de webinars?

De webinarreeks bestaat uit drie inhoudelijke bijeenkomsten en een terugkomsessie. Deel 1 gaat in op het model zelf en alle (on)mogelijkheden. De tweede, derde en vierde verdiepende sessie bieden een ‘blik onder de motorkap’ van het model en geven handvatten om zelf met het model aan de slag te gaan. Deze laatste 3 webinars zijn vooral interessant voor mensen die zelf aan de slag willen gaan met scenario’s.

Meld je aan voor één of meerdere webinars uit deze serie.

AZW

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS samen om partijen in de sectoren Zorg en WJK betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt.

Aan de slag met strategische personeelsontwikkeling

Wil je meer weten over het toekomstbestendig maken van je personeelsbestand? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina strategische personeelsontwikkeling.