Webinar Strategische Personeelsontwikkeling

De NVZ organiseert vanuit de programma’s ZMT! en KiPZ het online webinar Strategische Personeelsontwikkeling (SPO) op donderdag 24 september 2020 van 14:00 tot 15:00 uur. Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt aan de hand van de stroomversneller Strategische Personeelsontwikkeling. Het webinar is bedoeld voor NVZ-leden zoals HR- en leerhuismanagers en HR- en opleidingsadviseurs, zorgmanagers en leidinggevenden.

Strategische personeelsontwikkeling is een methode om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. In een cyclisch proces wordt het verschil tussen benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief) concreet gemaakt en vertaald naar opleidingsinspanningen. Juist nu in deze onzekere tijden is het van belang om strategische personeelsontwikkeling in beeld te krijgen en te houden.

Hanneke Moonen

Tijdens het webinar spreekt Hanneke Moonen, grondlegger van de Moon-methodiek, een praktische en procesgerichte aanpak van strategische personeelsontwikkeling. Zij neemt de deelnemers mee in het thema strategische personeelsontwikkeling. Aan tafel zitten bovendien Marloes Smit-Paesschen, afdelingshoofd binnen het HR Domein in het Dijklander ziekenhuis, en Mark Rekveld, HR-adviseur van het Dijklander Ziekenhuis.

Als deelnemer ga je aan de slag met vragen zoals: hoe vertaal je samen met het management de organisatiekoers naar een effectieve toekomstbestendige personele strategie?; en hoe kun je strategische personeelsontwikkeling inzetten nu de toekomst zeer onzeker is? Met goede voorbeelden en reflectievragen krijg je handreikingen over het belang van strategische personeelsontwikkeling op de agenda van jouw organisatie, én hoe je je manager daarbij meeneemt.

Stroomversneller

Tijdens het webinar is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen via de moderator. Voorafgaand is het advies om de stroomversneller Strategische Personeelsontwikkeling door te nemen. Aanmelden voor dit webinar kan via deze link.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen door een mail te sturen.