Webinar over verhogen van deeltijdfactor

Het arbeidsmarktprogramma ZMT! van de NVZ organiseert samen met de brancheorganisaties ActiZ, NFU, de Nederlandse ggz en VGN een webinar over de mogelijkheden om de deeltijdfactor onder werknemers in de zorg te verhogen. Het webinar vindt plaats op 8 september en is bedoeld voor bestuurders, directeuren en HR managers van zorgorganisaties die lid zijn van de genoemde brancheorganisaties.

Deeltijd in de Zorg

In de Nederlandse zorg werken meer dan 900.000 vrouwen, veelal in parttime banen. Deeltijd is min of meer de norm. Door een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en zorginstellingen is het initiatief Deeltijd in de Zorg van start gegaan. Dit initiatief beantwoordt vragen als: hoe groot is het potentieel rondom meer uren werken?; wat zijn belemmeringen om dit potentieel te realiseren?; wat zien werknemers als voorwaarden om meer te werken? wat zijn nu concrete oplossingen?; wat kunnen we van deze uitkomsten leren? 

Deeltijdfactor verhogen

Uit onderzoek van Stichting Het Potentieel Pakken onder 17.500 werknemers in de zorg blijkt dat bijna één op de vier werknemers het liefst een groter contract wil. Tijdens het webinar op 8 september van 13.00 tot 14.00 uur worden deelnemers geïnformeerd over de mogelijkheden om de deeltijdfactor binnen hun organisatie te verhogen. Tijdens de bijeenkomst delen we de uitkomsten van het onderzoek van Stichting Het Potentieel Pakken. Ook worden de ervaringen gedeeld van de twee gestarte proeftuinen in de zorg: bij Vierstroom Zorg Thuis in Gouda en bij het Erasmus MC in Rotterdam.

Na afloop van deze informatieve bijeenkomst weet je:
-    Waarom contractuitbreiding voordelen biedt
-    Wat het potentieel is
-    Welke belemmeringen er zijn die grotere contracten in de weg staan
-    En wat de zes oplossingsrichtingen uit de proeftuinen zijn

Het webinar is kosteloos. Aanmelden kan via deze link. Inschrijving gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!)

De NVZ positioneert het arbeidsmarktthema als strategisch thema, onder andere in de uitwerking van het arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!). Met het programma ZMT! wil de NVZ de komende jaren gezamenlijk met leden en stakeholders investeren in een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt met voldoende toegeruste en gemotiveerde medewerkers met de juiste vaardigheden op de juiste plek. Een ‘toekomstgerichte, goed werkende arbeidsmarkt’ betreft een situatie waarbij de vraag naar én het aanbod van gekwalificeerd personeel in balans is en de organisatie van de zorgverlening niet onnodig in het gedrang komt door personeelstekorten. Wij zetten daarbij nadrukkelijk in op het versterken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van instroom en behoud van personeel en innovatie van de arbeidsmarkt om de branche te versterken. Goede zorg kan immers ook naar de toekomst toe niet zonder goed toegeruste medewerkers.