Voorkomen dat zorgprofessionals de zorg verlaten? Maak werk van warm welkom

Maar liefst 40% van de startende zorgprofessionals verlaat de zorg binnen 2 jaar. Dat feit houdt mij al een paar jaar sterk bezig. Hoe kan het dat jonge mensen die kiezen voor de zorg en een intensieve opleiding volgen, zo snel besluiten om toch iets anders te gaan doen? En hoe kunnen we dit voorkomen? 

Sabine Scheer, programmamanager NVZ-arbeidsmarktprogramma

Binnen het arbeidsmarktprogramma van de NVZ onderzochten we dit thema. We wilden vooral meer inzicht in wat medewerkers stimuleert wél in de zorg te blijven werken. De resultaten en goede voorbeelden haalden we op bij onze leden. Ze staan in de stroomversneller die we tijdens het Moving Magazine over onboarding op 2 februari presenteerden.

Goede start

Duidelijk is dat behoud van nieuwe medewerkers – of ze nu jong zijn of als zij-instromer wat ouder - begint met een goede start. Dit vraagt om aandacht en goede begeleiding, vaak door de direct leidinggevende of een vaste buddy. En voldoende ruimte om zowel op de werkvloer als in het werk te kunnen “landen”. Hierbij past bijvoorbeeld ook een contractsomvang die aansluit bij de wensen van de medewerker. Maar ook: doorgroeimogelijkheden, zeggenschap, autonomie en aandacht van de collega’s in het team. Opvallend is ook dat pas als niet aan deze criteria wordt voldaan, het werkplezier van zorgmedewerkers vermindert en er onvrede is over het salaris. 

Leonie Heezemans, hoofd P&O, vertelt over de aanpak van het ETZ voor behoud van jonge zorgprofessionals:

Het Potentieel Pakken 

Maar ook met medewerkers die al langer in de zorg werken is het belangrijk om in gesprek te blijven. Dit is ook de ervaring binnen het project Het Potentieel Pakken. In goed overleg beoordelen de zorgprofessional en leidinggevende samen wat qua contractomvang het beste past. Wat in eerste instantie misschien onoverbrugbaar lijkt, zoals meer uren werken, blijkt in zo’n gesprek soms tóch haalbaar. Dit heeft in de zorg al tot menig uitbreiding van contracten geleid. 

Rol teamleider essentieel 

Leidinggevenden moeten dan wel de ruimte hebben om deze gesprekken te kunnen voeren. Essentieel is ook een veilige werkomgeving, waar autonomie en zeggenschap onderdeel van zijn. Alleen dan zullen zorgprofessionals zich gehoord voelen en aangeven wat ze nodig hebben om prettig te werken. Een belangrijke voorwaarde voor behoud!

HagaZiekenhuis zet carrièrecoaches in om jonge zorgprofessionals te begeleiden bij hun eerste loopbaanstappen:

Hoopvolle percentages

Terwijl ik dit schrijf, bereikt mij een bericht van het onderzoeksprogramma AZW over de in- en uitstroom van zorg en welzijn. Hierin staat dat na 2 jaar 87% van de nieuwe medewerkers nog in de sector werkt. Een hoopvoller percentage dan de eerder door mij (en vele anderen) genoemde 40% van jonge professionals dat de sector verlaat. Maar nog steeds geldt: iedereen die we verliezen voor de zorg is er 1 teveel. Maak daarom werk van een warm welkom als belangrijk onderdeel van modern werkgeverschap. 

Sabine Scheer, programmamanager NVZ-arbeidsmarktprogramma


Aan de slag met behoud van jonge zorgprofessionals

Aan de slag met dit thema? Bekijk de stroomversneller over behoud van jonge zorgprofessionals. En kijk ook het Moving magazine over onboarding terug: