Stroomversneller: Versterken verpleegkundig leiderschap

overzicht

De verpleegkundige is een belangrijke spil in het netwerk rondom de patiënt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Hij of zij overziet de processen en kent de mensen binnen en buiten de instelling, zoals huisartsen, paramedici, praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH), wijkverpleging en mantelzorgers.

Dit maakt dat de verpleegkundige een verbindende schakel is tussen al deze partijen en een sleutelrol heeft bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Deze stroomversneller bevat enkele adviezen voor programmamanagers, bestuurders, artsen en verpleegkundigen hoe zij de verpleegkundige kunnen betrekken bij JZOJP.