Verpleegkundig leiderschap essentieel voor Juiste Zorg op de Juiste Plek

De verpleegkundige is een belangrijke spil in het netwerk rondom de patiënt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dit maakt dat de verpleegkundige bij uitstek een sleutelrol kan spelen bij het realiseren van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Hoe pak je als verpleegkundige je rol, en wat is eigenlijk die rol? Die vraag stond centraal tijdens de verdiepingsbijeenkomst Verpleegkundig leiderschap op 18 september.

Verpleegkundigen zijn de grootste beroepsgroep binnen de zorg. Toch zijn ze nog ondervertegenwoordigd in projecten voor JZOJP, zo blijkt uit de JuMP-scan die de NVZ hield onder leden. Dat moet anders, aldus NVZ-directeur Sander Gerritsen tijdens de opening.

Sta voor je vak

Dat het anders kan en anders moet, bevestigt Margreet van der Cingel, Lector Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein (NHL Stenden Hogeschool). Verpleegkundigen meer zeggingskracht en autonomie geven, draagt flink bij aan de motivatie en betrokkenheid bij de instelling. Leiderschap is geen nieuw begrip, maar gaat om gebruik maken van je kennis en ervaring, staan voor professionaliteit, en het juiste doen in de zorg. Voor jezelf, en voor de patiënt. 

Vertel positieve verhalen

Positieve aandacht helpt, is het motto van de tweede spreker Tommie Niessen. Tommie is verpleegkundige, en bekend van zijn boek, blog en vlogs /tommieindezorg. Met zijn vlogs brengt hij de mooie, herkenbare en soms ontroerende verhalen in beeld van de mensen die hij ontmoet. Zo wil hij laten zien waar het echt om gaat in de zorg, het contact met mensen. Hij sluit de middag af met een bevlogen verhaal over denken in mogelijkheden, en een warm pleidooi voor het mooiste vak dat er bestaat.

Meer weten over verpleegkundig leiderschap?

De bijeenkomst is georganiseerd vanuit de NVZ-programma’s JuMP (Juiste Medisch specialistische zorg voor de Patiënt) en ZMT! (Zorgprofessionals maken de toekomst). De programma’s hebben een stroomversneller ontwikkeld: Versterken verpleegkundig leiderschap. Hierin vind je advies hoe je zelf aan slag kunt om de verpleegkundige ‘in the lead’ te zetten bij JZOJP. 

Versterken verpleegkundig leiderschap

Wil je meer weten over het thema verpleegkundig leiderschap? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina Versterken verpleegkundig leiderschap.