Van dialoogsessie tot serious game: maak werk van duurzame inzetbaarheid

Gezond, fit en met plezier aan het werk zijn. Vanaf je eerste werkdag tot de laatste dag voor je pensioen. Investeren in duurzame inzetbaarheid, daar profiteert de medewerker én de zorg van. De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), waarin ook de NVZ vertegenwoordigd is, ontplooit de komende 2 jaar allerlei activiteiten en initiatieven rondom dit thema: van dialoogsessie tot serious game. Kom op 3 oktober, 5 oktober of 14 oktober naar de informatiebijeenkomst om meer te horen over het programma. 

Activiteiten rond 5 thema’s

Het StAZ-programma rond duurzame inzetbaarheid is onderverdeeld in 5 thema’s:
•    Regie op rooster
•    Strategische personeelsplanning
•    Dialoog over duurzame inzetbaarheid 
•    Mantelzorg
•    Generatiebeleid

Knelpunten duurzame inzetbaarheid

Bert RoelofsDe thema’s komen voort uit een sectoranalyse die de StAZ uitvoerde, vertelt Bert Roelofs, manager Mens en leiderschap bij Rivas en bestuurslid van de StAZ. “We hebben onder meer te maken met een ouder wordende beroepsbevolking en een hoog langdurig ziekteverzuim. De zorg verandert drastisch en de zorgvraag in ziekenhuizen wordt zwaarder. Andere vaardigheden zijn nodig, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Om te zorgen dat zorgprofessionals fit en met de juiste bagage de eindstreep halen, moeten zorginstellingen nu werk maken van duurzame inzetbaarheid.”

Meer regie op rooster

Regie op het rooster is 1 van de thema’s waar de StAZ op inzet, onder meer met een serious game. De game helpt teams om roosterissues aan te pakken, zegt Roelofs. “Veranderingen in het rooster – bijvoorbeeld doordat diensten onderling worden geruild – kunnen tot allerlei mentale en fysieke klachten leiden. Het spel leert hoe je met elkaar een meer voorspelbaar en gezonder rooster kunt realiseren. En hoe medewerkers hierin meer de regie kunnen nemen en hun wensen aangeven. Voor wat oudere werknemers of mensen met jonge kinderen kunnen nachtdiensten bijvoorbeeld een zware belasting zijn.” 

De StAZ doet ook onderzoek om meer zicht te krijgen op de gevolgen van nacht- en bereikbaarheidsdiensten op de gezondheid van medewerkers. En ontwikkelt op basis hiervan samen met een hogeschool modules over plannen en roosteren op maat, waar ziekenhuizen gebruik van kunnen maken.

Strategische personeelsplanning 

Niet alleen het rooster moet meer voorspelbaar zijn. Het is ook belangrijk inzicht te hebben in hoe het werk er in de toekomst uitziet, vervolgt Roelofs. “Hoe verandert de zorgvraag en hoe speel je daar vanuit HR-perspectief op in? Neem het voorbeeld van digitalisering. Bepaalde innovaties worden steeds belangrijker, bijvoorbeeld doordat meer zorg naar huis verplaatst. Laat medewerkers nu vast vaardigheden ontwikkelen om met die innovaties te kunnen werken, zodat ze inzetbaar blijven.” 

Strategische personeelsplanning is een methode om te anticiperen op de toekomst, en je personeelsbestand hierop in te richten. “Verschillende ziekenhuizen passen dit al met succes toe. Tijdens dialoogsessies willen we die ervaringen delen en ziekenhuizen handvatten bieden om ook aan de slag te gaan.”

Dialoog over duurzame inzetbaarheid 

In gesprek zijn én blijven over duurzame inzetbaarheid. Dat is volgens Roelofs een voorwaarde om echt aan de slag te gaan met dit onderwerp. Daarom krijgt de dialoog hierover een prominente plek in het StAZ-programma. “We willen organisaties helpen om een gelijkwaardig gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden op gang te brengen over duurzame inzetbaarheid. En we faciliteren individuele coaching en groepsintervisie. Het versterken van persoonlijk leiderschap en zelfregie zijn belangrijke gespreksonderwerpen.”

Mantelzorg en werk combineren

De StAZ ondersteunt instellingen ook bij het inrichten van een mantelzorgloket. “Steeds meer zorgmedewerkers zijn ook mantelzorger”, zegt Roelofs. “Het kan behoorlijk belastend zijn om je werk te combineren met mantelzorgtaken. In zo’n loket kunnen zorgmedewerkers en leidinggevenden terecht voor kennis en advies.” Ook bieden we dialoogtrainingen om dit onderwerp bespreekbaar te maken, vervolgt hij. “Zodat medewerkers en leidinggevenden samen op zoek kunnen naar oplossingen. Dat leidt hopelijk tot minder uitval.”

Generatiebeleid vraagt om maatwerk

Generatiebeleid moet ervoor zorgen dat medewerkers fit en gezond het einde van hun loopbaan bereiken. Roelofs: “Bij elke leeftijdsgroep horen andere vraagstukken en behoeftes. Voor een 25-jarige kan het heel belangrijk zijn om veel ontwikkelkansen te krijgen en opleidingen te volgen. Terwijl iemand van 60 behoefte kan hebben om minder uren te werken, bijvoorbeeld om mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren. Heb oog voor die verschillen en kijk hoe je medewerkers hierin kunt faciliteren.”

MDIEU-regeling

Het StAZ-programma maakt - naast eigen middelen - gebruik van de MDIEU-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): een landelijke subsidieregeling om duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden te faciliteren. Alle instellingen in de branche ziekenhuizen kunnen kosteloos meedoen. Ook sluiten de projectactiviteiten aan bij de afspraken die in de cao zijn gemaakt over dit thema. Het is volgens Roelofs logisch dat werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigd in de StAZ, samen optrekken om het thema duurzame inzetbaarheid een boost te geven in de instellingen. “We weten wat er speelt bij onze achterban. En we hebben een gezamenlijk belang, namelijk dat medewerkers gezond en met plezier blijven werken. Er zou niemand om gezondheidsredenen moeten uitstromen.”

Olievlekwerking

Wanneer is het programma volgens Roelofs geslaagd? “Als we op alle thema’s actief aan de slag zijn, samen met de instellingen. We gaan de voortgang monitoren. En hopen op een olievlekwerking: dat instellingen meedoen en goede voorbeelden delen, en dat collega-instellingen volgen. Dat het thema duurzame inzetbaarheid echt op de kaart komt te staan en medewerkers zich gezien voelen: ik doe ertoe.”


Kom naar de informatiebijeenkomsten 

De StAZ organiseert op 3, 5 en 14 oktober informatiebijeenkomsten over de aankomende projecten rondom duurzame inzetbaarheid. Het gaat om 3 identieke bijeenkomsten op verschillende locaties in het land, bedoeld voor HR-adviseurs, -managers en OR- en kaderleden. 

Meld je aan voor een informatiebijeenkomst op 3 oktober, 5 oktober of 14 oktober!

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in