Uitstroom en ziekteverzuim in ziekenhuizen stijgt verder

De uitstroom van werknemers in de branche ziekenhuizen is verder toegenomen. Opvallend is dat relatief veel werknemers in een andere zorgbranche zijn gaan werken. Ook het ziekteverzuim van ziekenhuismedewerkers neemt toe.

Dat blijkt uit de nieuwste factsheet Arbeidsmarkt die is gepubliceerd door het NVZ-arbeidsmarktprogramma. 

Factsheet arbeidsmarkt

De factsheet biedt inzicht in een aantal kerngegevens van de arbeidsmarkt ziekenhuizen en categorale instellingen. Steeds wordt het kwartaal waarvan de meest recente gegevens beschikbaar zijn, vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. Met deze factsheet kunnen instellingen de eigen cijfers vergelijken met de landelijke trends. 

Forse toename uitstroom

Het totaal aantal werknemers in ziekenhuisbranche bleef in het derde kwartaal van 2021 nagenoeg gelijk aan hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. De uitstroom steeg fors: met 19,2% ten opzichte van een jaar eerder. De uitstroom naar andere zorgbranches nam daarbij het meest toe. 

Instroom FZO-opleidingen stagneert

De instroom in FZO-opleidingen stagneert. Dat zijn opleidingen voor bijvoorbeeld operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. Positief is de sterke toename van de instroom in andere CZO-opleidingen, met name in de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ).

Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg 

In 2021 namen de leden van de NVZ unaniem de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg aan. De 3 centrale afspraken in deze verklaring zijn 10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers, en opleiden volgens de FZO-ramingen. Onderdeel van de verklaring is dat de NVZ de voortgang van de resultaten van deze afspraken monitort. 

Bekijk de factsheet Arbeidsmarkt maart (pdf).

Bekijk ook de eerder gepubliceerde factsheets

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in