Uitnodiging: consultatie contactpersonen Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ)

In september 2021 namen de NVZ-leden unaniem de Verklaring VAZ aan. Daarin stonden drie afspraken centraal:

  • 10% meer stageplaatsen

  • 10% meer behoud van medewerkers

  • Opleiden volgens de raming van het Capaciteitsorgaan

Resultaten

De resultaten van ruim 1,5 jaar Verklaring VAZ zijn onlangs gepubliceerd. Ze zijn niet rooskleurig. Op veel fronten kleuren de kaartjes rood. Graag willen we deze resultaten bespreken, en bekijken welke stappen we kunnen zetten. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Herken je deze resultaten?

  • Zijn er redenen waarom de resultaten in jouw regio tegenvallen (als dat het geval is)?

  • Bij de ondertekening van de Verklaring VAZ werd uitgegaan van het principe “Pas toe of leg uit”. Is daar vanuit jouw ziekenhuis een beroep op gedaan en waarom wel of niet?

  • Waar zitten de belemmeringen?

  • Wat is er vanuit jouw organisatie gedaan om te voldoen aan de afspraken uit de Verklaring VAZ en heb je goede voorbeelden om te delen?

Online bespreking

Graag nodigen we je uit voor een sessie waarin de resultaten gepresenteerd worden en waarin we bovenstaande vragen bespreken. De online bijeenkomst wordt geopend en begeleid door Marjolein Tasche, voorzitter van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland en lid van het NVZ-bestuur. De bevindingen uit deze bijeenkomst zullen onderdeel zijn van de bespreking van de resultaten van de Verklaring VAZ in de Algemene Ledenvergadering van de NVZ op 23 juni aanstaande.

Deelnemen

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 mei van 11.00 – 12.00 uur. Meld je aan voor de bijeenkomst.