Toename instroom hbo-verpleegkunde

In het studiejaar 2020/2021 zijn 9.100 studenten gestart met een hbo-opleiding verpleegkunde. Dat is 12% meer dan een jaar eerder. De instroom in de opleiding hbo-verpleegkunde is dit jaar verdubbeld ten opzichte van 10 jaar eerder. Dat meldt het CBS.

Vooral de afgelopen 2 jaar is het aantal nieuwe studenten sterk gestegen. De meeste instellingen hebben de numerus fixus op deze opleidingen met ingang van studiejaar 2019/2020 afgeschaft. De groei zit vooral bij voltijdstudies, die dit studiejaar 17% meer instroom hadden dan een jaar eerder.

Beroepsopleidingen zorg en welzijn

In totaal stroomden in studiejaar 2020/2021 in hogere beroepsopleidingen voor zorg en welzijn 52.100 studenten in. Dat ligt hoger dan een studiejaar eerder, toen 45.700 duizend studenten begonnen.

Mbo-verpleegkunde

Het aantal nieuwe studenten mbo-verpleegkunde bleef gelijk op 10.100. De instroom in de mbo-opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) daalde met 11% naar 9.400 studenten.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in