Telemonitoring in het Máxima Medisch Centrum

Ongeveer 30 procent van de patiënten met hartfalen heeft COPD, en andersom. Volgens de richtlijnen is onderlinge afstemming van de behandelingen het uitgangspunt, maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig. Tot de samenvoeging van de poliklinieken cardiologie en longgeneeskunde in het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven en Veldhoven. Dat bleek het startpunt van een verbeterde samenwerking en het begin van een revolutionair programma voor zorg op afstand voor deze ernstig zieke patiëntengroep: het Remote Patient Management programme (RPM).

Telemonitoring

Met RPM meten patiënten iedere dag thuis hun waarden: bloeddruk, gewicht, saturatie, fysieke activiteit, hartfrequentie in rust en temperatuur. Ook vullen zij iedere dag een vragenlijst in over hun gezondheidstoestand. De casemanager (een hart- en longverpleegkundige) beoordeelt vervolgens elke ochtend vanuit het ziekenhuis de ingevoerde data. Op haar scherm ziet zij een dashboard: per onderdeel is te zien of de metingen binnen de grenswaarden blijven (groen) of dat er actie nodig is (rood).

Rode vlaggetjes

Bij patiënten met rode vlaggetjes wordt meteen actie ondernomen. Dat varieert van videobellen met de patiënt om te horen hoe het gaat, tot bespreken met de longarts en de cardioloog wat nodig is aan interventies of medicatie. Iedere middag is er een patiëntenbespreking waar beide specialisten aanwezig zijn en waar het medische beleid bepaald wordt. Patiënten reageerden positief op de vraag of zij bereid waren zelf thuis te gaan meten. Minder stress doordat het RPM-team dagelijks meekijkt, noemden zij als belangrijkste reden.

Laurence Oostveen, manager van Flow, het centrum voor Preventie, Telemedicine en Revalidatie Chronische Ziekten in het MMC, vertelt dat de compleet andere werkwijze op de polikliniek de grootste uitdaging was. Normaal start een zorgverlener op de polikliniek een behandeling en komt de patiënt een aantal weken later terug voor controle. Nu moest het team van tevoren voor mogelijk afwijkende waarden en situaties nieuwe protocollen ontwikkelen. Het RPM-team heeft inmiddels veel kennis en expertise opgebouwd met betrekking tot de combinatiediagnose. Niet alleen door de intensieve samenwerking, maar ook doordat veel ervaring is opgedaan over de verschillende triggers van verslechtering.

Zorg dichterbij

Dankzij het RPM-zorgprogramma kunnen behandelaren instabiele patiënten beter in de gaten houden en eerder inspringen als dat nodig is. Wanneer een cardioloog of een longarts patiënten regulier op de poli ziet, dan zijn dat momentopnames. Tijdens zo’n afspraak kan het goed gaan met de patiënt, terwijl in de periode ervoor juist sprake was van een ziekenhuisopname of SEH-bezoek vanwege een verslechterde toestand. De specialist loopt zo achter de feiten aan. De thuisbehandeling met telemonitoring heeft dat probleem opgelost. Het RPM-team ziet een verslechtering aankomen op basis van klachten en meetwaarden. Oostveen: “Zorg op afstand leidt soms tot reacties als: het kan toch niet dat je de patiënt niet meer ziet? RPM laat zien dat deze vorm van zorg op afstand de patiënt juist veel dichterbij brengt.”

Mede door corona is het aantal RPM-patiënten uitgebreid. Daarnaast heeft het MMC telerevalidatie opgezet, waarbij patiënten in hun thuissituatie via een live videoverbinding trainen met de fysiotherapeut. Oostveen: “Corona heeft een impuls gegeven aan zorg op afstand die ook ná corona blijft bestaan.”

Publicatie Slimmer werken, samen werken

Deze casus én 11 andere inspirerende voorbeelden verschenen onlangs in de publicatie 'Slimmer werken, samen werken. Vernieuwend werken in tijden van crisis en krapte'. Het is een uitgave van NVZ-arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals maken de toekomst (ZMT!) en Stichting FWG. 

Download de publicatie of vraag een gratis exemplaar aan via info@zmt-ziekenhuizen.nl.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in