Stroomversneller: Taakherschikking VS/PA

overzicht

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. In steeds meer ziekenhuizen nemen de verpleegkundig specialist en physician assistant (VS/PA) taken over van artsen. 

Een VS is een verpleegkundige die zelfstandig behandelrelaties aangaat met patiënten. Een VS heeft een geaccrediteerde masteropleiding gevolgd én ervaring als verpleegkundige op hbo-niveau.

Een PA is een ervaren professional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg, gevolgd door een hbo-master PA. De PA kan zelfstandig bepaalde taken van de arts overnemen.

Deze stroomversneller benoemt de ingrediënten om te komen tot een succesvolle taakherschikking door de inzet van de VS en PA. De stroomversneller is gebaseerd op best practices in het Deventer Ziekenhuis en in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Uit de gesprekken zijn 4 hoofdingrediënten naar voren gekomen die van belang zijn voor een succesvolle taakherschikking. Deze elementen zijn uitgewerkt in een praktische handreiking voor instellingen die hiermee aan de slag willen. 

Zorgmasters