Subsidieregeling versterken zeggenschap zorgprofessionals gepubliceerd

Het ministerie van VWS publiceerde op 25 augustus de subsidieregeling voor het versterken van zeggenschap en veerkracht van zorgprofessionals. NVZ-lidinstellingen kunnen hun aanvraag van 9 tot en met 23 september indienen via het subsidieportaal van DUS-I.

Zeggenschap en veerkracht

De subsidie is bedoeld voor initiatieven die de zeggenschap en/of veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders een positieve impuls geven. Er is voor 255 instellingen subsidie beschikbaar: 50.000 euro per instelling. Bij overinschrijving wordt geloot onder de organisaties die aan de subsidiecriteria voldoen. Na toekenning heeft de organisatie 1 jaar de tijd om met het actieplan aan de slag te gaan.

Criteria subsidieaanvraag

Benieuwd aan welke criteria de subsidieaanvraag moet voldoen? 

Doelgroep subsidie

De regeling is in eerste instantie gericht op verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders. Het kan zijn dat sommige (categorale) leden daardoor niet in aanmerking komen, omdat zij deze doelgroep niet in huis hebben. Mogelijk wordt de scope van de subsidie in een latere subsidieronde verbreed. We zullen hierover tijdig informeren.

Ondersteuning bij aanvraag

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht ondersteunt zorgprofessionals en zorgorganisaties bij de subsidieaanvraag:

  • Het programmateam organiseert informatiebijeenkomsten waar het ministerie van VWS de subsidiecriteria toelicht. Deze zijn op dinsdag 30 augustus van 19:00 tot 20:30 uur en op maandag 5 september van 15:30 tot 17:00.
  • Op de website van het Actieplan zijn veel hulpmiddelen beschikbaar, zoals een stappenplan om te helpen bij het schrijven van een projectplan. 
  • Bekijk ook deze voorbeelden van hoe een actieplan eruit kan zien en dit overzicht met onderwerpen die binnen het bereik van het actieplan vallen. 
  • Hulp nodig bij de aanvraag? Mail naar info@actieplanzeggenschap.nl

Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de beroepsorganisaties BPSW en V&VN, samen met de brancheorganisaties zorg (BoZ) NVZ, NFU, ActiZ, Nederlandse GGZ en VGN.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in