Subsidieoproep ZonMW: Actieonderzoek Innovatieve Zorg

ZonMw doet een subsidieoproep voor het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg. Dit programma draagt bij aan het beter leren aanpakken van actuele, complexe vraagstukken in de organisatie van zorg (sociale innovatie). Het gaat specifiek om vraagstukken in het kader van zorg op de juiste plek, aansluitend bij de behoeften van patiënten, cliënten en/of bewoners. Doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van professionals in zorgorganisaties om in samenwerking te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg. 

Subsidie

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een participatief onderzoek om in de praktijk te leren over de toepassing van veranderde zorgprocessen. Zorgprofessionals leren wat verder nodig is om tot betere zorg voor patiënten, cliënten en/of bewoners te komen, in samenwerking met patiënten, cliënten en/of bewoners, relevante zorgpartners, -bestuurders en andere relevante stakeholders. 

De financiering biedt ruimte voor:

  1. Experimenteren met een beoogde verbetering in een al ontwikkeld/bestaand zorgproces en deze specifiek met actieonderzoek onderzoeken;
  2. Leren hoe ze het zorgproces kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is van wie;
  3. De opgedane kennis, leerpunten en vaardigheden over leren en verbeteren van de organisatie van zorg beschikbaar maken voor andere zorgorganisaties.

Opbrengsten onderzoek

De opbrengsten van het project zijn breder dan de eigen specifieke context. Ze dragen bij aan verbetering in zorgorganisaties in het algemeen. De succes-, leer- en contextfactoren maken het mogelijk op een andere plek een vliegende start te maken bij de toepassing van (elementen van) de onderzochte innovatieve aanpak. Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor productontwikkeling. De deadline voor het indienen van projectideeën is 9 maart om 14.00 uur.

Aan de slag met transmurale samenwerking

Wil je meer weten over het thema transmurale samenwerking? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina Inzetten op transmurale samenwerking.