Subsidie voor implementatie en opschaling zorginnovaties

Met de subsidieregeling voor Implementatie- en opschalingscoaching kunnen zorgaanbieders en zorginnovatoren een externe coach inhuren voor advies bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg. De tweede ronde van deze regeling staat open per 1 september 2020.

In totaal is er 1,2 miljoen euro beschikbaar en per aanvrager maximaal 5.000 euro. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline van woensdag 28 oktober (14:00 uur) bereikt zijn, dan sluit de oproep vroegtijdig.

Wie komen in aanmerking?

Om een aanvraag te kunnen doen binnen deze subsidieregeling, moet je een zorgaanbieder zijn die valt onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz of de Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder.

Wat voor vragen zijn geschikt binnen deze oproep?

  • Je wilt een innovatie implementeren maar weet niet hoe of waar te beginnen
  • Je wilt hulp en ondersteuning bij het opschalen van de geïmplementeerde zorginnovatie
  • Je wilt meer gebruikers of klanten vinden voor jou innovatie

Voor deze en nog meer vragen kan je de hulp en ondersteuning inhuren van een externe coach.

Om welke zorginnovaties gaat het?

Sociale of technologische innovaties (e-health, medische technologie) die als uitgangspunt low cost, high impact hebben. De innovatie moet leiden tot arbeids- en kostenbesparing, de kwaliteit van de zorg verbeteren en/of de kwaliteit van de patiënten of cliënten verbeteren.

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen bij ZonMw. Kijk voor meer informatie ook op de website Zorg voor innoveren.