Stroomversnellers ZMT!

De transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche is een beweging waar iedere instelling en professional in de zorg een bijdrage aan zal leveren. Maar waar begin je en hoe doe je dat? ZMT! helpt je op weg met de Stroomversnellers.

Stroomversnellers

Voor een aantal thema’s binnen de programmalijnen Slimmer werken en Samenwerken ontwikkelen we een stroomversneller. Dit is een handreiking om invulling te geven aan het thema, of om deze te versterken. Op die manier helpen de stroomversnellers om de transitie te versnellen of op te schalen.

Strategische personeelsontwikkeling

Strategische personeelsontwikkeling is een methode om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. In een cyclisch proces wordt het verschil concreet gemaakt tussen benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief).

Lees meer over strategische personeelsontwikkeling
Taakherschikking VS/PA

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. In steeds meer ziekenhuizen nemen de verpleegkundig specialist en physician assistant (VS/PA) taken over van artsen. 

Lees meer over taakherschikking vs/pa
Versterken verpleegkundig leiderschap

De verpleegkundige heeft een sleutelrol bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Deze stroomversneller bevat adviezen voor programmamanagers, bestuurders, artsen en verpleegkundigen hoe zij de verpleegkundige kunnen betrekken bij JZOJP.

Lees meer over versterken verpleegkundig leiderschap
Inzetten op transmurale samenwerking

Met de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) verplaatst steeds meer zorg naar buiten de muren van het ziekenhuis, vaak met hulp van digitale innovaties. Interprofessioneel samenwerken over lijnen en domeinen heen is volop in ontwikkeling. Dit omvat meer dan het ‘warm’ overdragen van zorg van de ene zorgverlener naar de andere. Het vraagt om kijken door een interdisciplinaire bril. Daarvoor zijn transmurale vaardigheden nodig. In deze stroomversneller zijn de ontwikkelingen in de regio vertaald naar de benodigde transmurale vaardigheden om van de beweging een succes te maken.

Lees meer over inzetten op transmurale samenwerking
Innovatief opleiden

Innovatief opleiden is op een vernieuwende manier met opleiden aan de slag gaan om het effect van opleiden in het ziekenhuis
te vergroten. Hoe creëer je in het ziekenhuis een klimaat waarin innovatief opleiden mogelijk is?

Lees meer over innovatief opleiden
Capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement is het vanuit breed perspectief optimaliseren van capaciteit in het ziekenhuis. Het heeft als doel vraag en aanbod naadloos op elkaar te laten aansluiten, door de vraag naar zorg te voorspellen en variabiliteit aan de aanbodzijde te verminderen.

Lees meer over capaciteitsmanagement
Positionering van de verpleegkundige beroepsgroep

De verpleegkundige beroepsgroep is de grootste groep zorgprofessionals in de Nederlandse ziekenhuizen. Hoe zorg je ervoor dat het perspectief van deze beroepsgroep stevig vertegenwoordigd is in de ziekenhuisorganisatie? 

Lees meer over positionering van de verpleegkundige beroepsgroep
Inzichten in HR-beleid na crisistijd

COVID-19 heeft grote impact op professionals in de zorg en de manier van werken in de ziekenhuizen en revalidatiecentra. Deze stroomversneller beschrijft de geleerde lessen in zes praktische thema’s.

Lees meer over inzichten in hr-beleid na crisistijd
Herintreders en zij-instromers

In een krappe arbeidsmarkt zijn herintreders en zij-instromers een belangrijke doelgroep. Maar hoe stimuleer je als zorgorganisatie dat mensen (weer) in de zorg gaan werken? En hoe zorg je ervoor dat dit potentieel ook duurzaam behouden blijft voor de sector?

Lees meer over herintreders en zij-instromers
Meer stageplaatsen door inzet Zorg Innovatie Centrum (ZIC)

Goede stages voor studenten in de zorg zijn essentieel met het oog op de toekomstige arbeidsmarktvraag. De inzet van een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) draagt op innovatieve wijze bij aan passende en goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze stroomversneller is een handreiking om als ziekenhuis en opleiding aan de slag te gaan met het implementeren van een ZIC.

Lees meer over meer stageplaatsen door inzet zorg innovatie centrum (zic)
In gesprek voor meer werkplezier

Het organiseren van een structurele dialoog is een randvoorwaarde om verwachtingen, behoeften en wensen scherp te krijgen. Voer 1-op-1-gesprekken, organiseer teamgesprekken en zorg ervoor dat de stem van de medewerker doorklinkt in de gehele organisatie.

Lees meer over in gesprek voor meer werkplezier
Behoud van jonge zorgprofessionals

Hoe zorg je voor behoud van jonge zorgprofessionals? Twee uitgangspunten zijn belangrijk: samen bepalen en maatwerk. Deze uitgangspunten zijn in deze stroomversneller geconcretiseerd in vier thema’s.

Lees meer over behoud van jonge zorgprofessionals
Regionale samenwerking

Bij de uitwerking van de Verklaring VAZ heeft de regio de hoofdrol. Samenwerking binnen de regio is essentieel voor de aanpak van arbeidsmarktknelpunten. De stroomversneller Regionaal samenwerken biedt handvatten en tips om de samenwerking op te zetten of tussentijds te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

Lees meer over regionale samenwerking
Medisch hulpverlener

Vanwege de zeer krappe arbeidsmarkt moeten we het werk anders organiseren. Dat doen we onder meer met nieuwe functies en beroepen zoals de medisch hulpverlener (MH), voorheen bachelor medisch hulpverlener.

Lees meer over medisch hulpverlener

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets delen?

Neem contact met ons op

Neem contact op