Stroomversneller: Strategische personeelsontwikkeling

overzicht

Strategische personeelsontwikkeling (SPO) is een methode om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. In een cyclisch proces wordt het verschil concreet gemaakt tussen benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief). Strategische personeelsontwikkeling geeft antwoord op vragen als:

  • Kunnen onze medewerkers mee veranderen met de organisatie?
  • Wat moeten mijn medewerkers daarvoor kunnen en willen?

In de complexe en snel veranderende zorgmarkt zijn dit essentiële vragen om een antwoord op te vinden. 

Verschillende ziekenhuizen zijn al aan de slag gegaan met strategische personeelsontwikkeling. Deze stroomversneller is gebaseerd op de ervaringen van het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Dijklander Ziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben één of meerdere SPO-trajecten achter de rug. Dit levert waardevolle lessen op over randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen. Het startpunt voor elk ziekenhuis op weg naar een succesvol SPO-traject.