'Stimuleer samenwerking rond zorgstages'

Stimuleer de samenwerking tussen stageaanbieders en opleiders. Ontwikkel en verspreid goede praktijkinitiatieven. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek 'Stages in de zorg' dat het AZW eind mei publiceerde. 

3 scenario’s

De onderzoekers zochten antwoorden op 3 vragen. Hoe zorgen we structureel voor meer stageplaatsen voor mbo- en hbo-studenten in het medisch domein? Hoe zorgen we voor goede begeleiding en zo min mogelijk uitvallers? En hoe gaan we om met de extra druk op stages door de huidige coronapandemie? Het onderzoek levert antwoorden op in de vorm van 3 scenario’s: 'Integraal regionaal opleidingsprogramma' voor de lange termijn, 'Versterken van innovatief opleiden in de zorg' voor de middellange termijn en 'Handvatten voor de aanpak van coronagerelateerde stageproblematiek' voor de korte termijn.

Integraal regionaal opleidingsprogramma

Goede zorgstages zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van stageaanbieders en opleiders. Die kunnen door vergaande regionale samenwerking een gezamenlijk integraal opleidingsprogramma ontwikkelen. Deze brede, regionale samenwerking maakt de realisatie van loopbaanpaden op sectorbreed en organisatie-overstijgend niveau mogelijk.

Versterken van innovatief opleiden in de zorg

In verschillende regio’s zijn al succesvolle interventies die (aspecten van) de stageproblematiek aanpakken. Daar kunnen anderen hun voordeel mee doen door die interventies uit te bouwen, door ze toe te passen op bestaande interventies in nieuwe contexten (regio, branche) en door nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Belangrijk is vooral dat sociale partners en overheden belemmerende regelgeving en andere obstakels wegnemen, financiële ruimte bieden en kennisdeling stimuleren.

Aanpak coronagerelateerde stageproblematiek

Door de coronapandemie konden studenten hun stage niet of alleen in aangepaste vorm afmaken, of überhaupt niet beginnen. Ook konden ze op hun opleiding weinig of geen praktijklessen volgen. Het is van belang dat ze de mogelijkheid krijgen om praktijk- en leerachterstanden in te halen en hun leerdoelen alsnog bereiken. Zolang de coronapandemie niet voorbij is, zijn aangepaste stages nodig. Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit, maatwerk en korte lijnen, aldus AZW.

Voorwaarden

De onderzoekers concluderen dat juist in coronatijd de voorwaarden zijn verbeterd om de kwaliteit en kwantiteit van zorgstages te vergroten. Meer mensen zijn bereid om samen te werken, er is nauwer contact tussen zorg en onderwijs en er is meer regionaal overleg.

Verder lezen?

Lees meer over het onderzoek op de website van AZW.