St. Antonius zet in op transmurale inzetbaarheid van personeel

Verpleegkundigen van het St. Antonius ziekenhuis zijn steeds vaker ook buiten de muren van het ziekenhuis werkzaam, bijvoorbeeld bij de patiënt thuis of in een vvt-instelling. Mobiliteit over de instellingsgrenzen heen is voor het ziekenhuis een belangrijk speerpunt in het bevorderen van de doorstroom in de keten én in de aanpak van personeelstekorten. Een goede samenwerking met de vvt-partners in de regio is een belangrijke voorwaarde voor succes, vertelt Luc Demoulin, lid van de raad van bestuur van het St. Antonius.

Griepgolf

Aanleiding voor de nieuwe werkwijze was de griepgolf van 2017-2018, toen de ambulances in de rij stonden voor de spoedeisende hulp (SEH). Demoulin: “Ouderen bleven langer in het ziekenhuis dan medisch noodzakelijk was, maar elders was geen plek. De keten raakte verstopt. We zijn toen met zorginstellingen Careyn, AxionContinu en ZorgSpectrum gaan nadenken over oplossingen.” Het resulteerde onder meer in de opening van een speciale afdeling om de extra drukte in het ziekenhuis tijdens de winterperiode op te vangen: de transmurale winterunit. “Een griepunit in een ziekenhuis is op zich niks nieuws”, zegt Demoulin. “Het innovatieve is dat we het opzetten en runnen van de unit helemaal samen met de vvt-partners hebben gedaan. Het werven van personeel voor de afdeling hebben we gezamenlijk opgepakt en de verpleegkundigen zijn zowel voor ziekenhuis als de vvt-organisatie werkzaam.”

Piek in drukte

Het idee is dat de transmuraal inzetbare verpleegkundige de piek in drukte volgt. Zodra de drukte in het ziekenhuis is afgenomen, gaat de verpleegkundige in een vvt-instelling of bij de mensen thuis aan het werk, afhankelijk van waar de grootste zorgvraag ligt. De aanpak is een succes, aldus Demoulin. “We zien in het ziekenhuis een significante afname van het aantal ligdagen. Hierdoor ontstaat ruimte om meer patiënten te behandelen.” De samenwerking leidt volgens de bestuurder ook tot een hogere kwaliteit van zorg. “Met de komst van de winterunit en de inzet van vvt-verpleegkundigen in het ziekenhuis zien we een sneller herstel van patiënten en een afname van het aantal valincidenten. Patiënten zijn gebaat bij een - voor ziekenhuizen - onorthodoxe aanpak van herstelzorg. Zo kunnen we veel van elkaar leren.”

Variatie

Verpleegkundigen zien de nieuwe manier van werken wel zitten, ziet Demoulin. “Ze vinden het leuk om te wisselen van werkplek, het geeft variatie aan het werk. Mooi voorbeeld is de inzet van de Parkinsonverpleegkundige. Die werkt op de poli (tweede lijn), maar doet daarnaast huisbezoeken (eerste lijn) en geeft adviezen binnen de muren van een verpleeghuis. Transmuraler kan bijna niet!” De ambitie is om ook op het gebied van planning en roostering van de ‘mobiele verpleegkundigen’ meer met vvt-instellingen in de regio te gaan samenwerken. Demoulin: “Met behulp van wiskundige modellen brengen we verwachte patiëntenstromen in kaart. Zo zien we drukke periodes aankomen en kunnen we met de regiopartners de inzet van verpleegkundigen beter afstemmen.”

Juiste zorg op de juiste plek

Transmurale inzetbaarheid sluit wat Demoulin betreft goed aan op de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. “Steeds meer zorg verplaatst vanuit het ziekenhuis naar de patiënt thuis. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van antibiotica. Waar mensen eerst met een infuuspaal in het ziekenhuis rondliepen, krijgen ze het antibioticum nu thuis met een speciaal pompje toegediend. Een gespecialiseerd verpleegkundige neemt de zorg thuis over.” Innovatieve technologie maakt de verplaatsing van zorg mogelijk, aldus Demoulin. “We doen steeds meer met beeldbellen en monitoring op afstand. In ons EPD kan het multidisciplinaire team patiënten in een zorgpad real time volgen en de uitkomsten zien op zowel patiënt- als populatieniveau. Dit maakt het direct inzetten van verbeteracties mogelijk.”

Opnames voorkomen

In de plannen voor de toekomst, vastgelegd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan, zet het St. Antonius in op optimale beddenbezetting, bevordering van de doorstroom en op ‘triage’ bij de instroom van patiënten. Zo moet de inzet van transferverpleegkundigen op de SEH tijdens piekuren onnodige opnames bij 70-plussers voorkomen. De transferverpleegkundige regelt voor deze patiënten de eerstelijnszorg die nodig is. Demoulin: “We zijn hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan met de voornaamste vvt-partners en zijn momenteel aan het verkennen of de inzet van transferverpleegkundigen op de huisartsenpost een bezoek aan de SEH kan voorkomen.”

Slimmer werken

De ideeën voor slimmere manieren van werken verzamelt het ziekenhuis op de werkvloer. Mooie resultaten zijn volgens Demoulin al behaald op de onlangs geopende orthogeriatrische afdeling. “We hebben de afdeling veel autonomie gegeven in het organiseren van processen. Het leidde onder meer tot de afspraak dat patiënten die op de SEH binnenkomen, binnen uur naar deze afdeling komen. Ook wordt bij binnenkomst op de SEH direct contact gelegd met de vvt-instellingen in de regio voor een passende plek buiten het ziekenhuis. Daarnaast streeft de afdeling ernaar patiënten snel uit bed te krijgen, na één dag zitten ze al samen aan de lunchtafel. De aanpak werkt enorm stimulerend, ook voor de medewerkers. Was het eerst heel lastig om mensen voor de afdeling te vinden, staan de geïnteresseerden nu in de rij.”

Praat mee over ZMT!

Werk je bij een lidinstelling van de NVZ? Meld je dan aan voor de ZMT!-groep op NVZ Kennisnet en deel kennis en ervaring met collega's. Je vindt er onder andere goede voorbeelden van slimmer werken of samenwerken in netwerken.