St. Antonius zet in op transmuraal werken en thuismonitoring

Verpleegkundigen en artsen van het St. Antonius Ziekenhuis werken steeds vaker ook buiten de muren van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij de patiënt thuis of in een verpleeghuis. Ook biedt het ziekenhuis steeds meer zorg in de vorm van thuismonitoring aan.

Illustratie St. Antonius

Om de doorstroom in de keten te bevorderen opende het ziekenhuis in 2018 een speciale afdeling: de transmurale winterunit. Daar werken speciale ketenverpleegkundigen die de pieken in drukte volgen tijdens het griepseizoen. Zodra de drukte in het ziekenhuis is afgenomen, gaat deze verpleegkundige bijvoorbeeld in een vvt-instelling of bij de patiënt thuis aan de slag, afhankelijk van waar de grootste zorgvraag ligt. “Het opzetten en runnen van de winterunit hebben we samen met de vvt-partners opgepakt”, vertelt Luc Demoulin, lid van de raad van bestuur van het St. Antonius. “Zoals het gezamenlijk werven van personeel voor de afdeling. De verpleegkundigen zijn zowel voor het ziekenhuis als voor de vvt-organisatie werkzaam.”

Sneller herstel

Het project lag afgelopen winter stil vanwege de coronacrisis. Het ontbrak aan tijd en capaciteit om het met de ketenpartners uit te voeren. Maar de ervaringen waren de afgelopen jaren zo goed dat de partijen er op een later moment zeker mee verder willen. Demoulin: “We zagen een significante afname van het aantal ligdagen. Hierdoor ontstond ruimte om meer patiënten te behandelen. Ook leverde het een sneller herstel van patiënten op en een afname van het aantal valincidenten. Patiënten zijn gebaat bij een — voor ziekenhuizen — onorthodoxe aanpak van herstelzorg.”

De enorme coronadrukte levert ook mooie nieuwe initiatieven op het gebied van verplaatsing van zorg op. Zoals de inzet van een app om COVID-19-patiënten die extra zuurstof krijgen vanuit huis te monitoren, waardoor eerder ontslag uit het ziekenhuis mogelijk is. Ook werkt het ziekenhuis met ‘slimme pleisters’, om op afstand de hartfrequentie, ademhalingsfrequentie en temperatuur van coronapatiënten te kunnen meten. Demoulin: “Dit soort creatieve oplossingen maakt het mogelijk om steeds meer zorg bij patiënten thuis aan te bieden. Onze ambitie is om in 2021 3.500 patiënten een vorm van thuismonitoring te bieden.”

Medische zorg thuis

Niet alleen de apparatuur, ook de zorgverlener komt steeds vaker bij de patiënt thuis, zoals in het geval van specialistische urologische zorg. “Vanwege het coronavirus is het voor bepaalde patiënten niet wenselijk om naar het ziekenhuis te komen voor urologische behandelingen, zoals het wisselen van een katheter. De uroloog en verpleegkundig consulent bezoeken de patiënten daarom thuis of in een verpleeghuis. Aanleiding was de corona-uitbraak, maar het bevalt zo goed dat urologische zorg aan huis waarschijnlijk iets blijvends is.” Artsen en verpleegkundigen zijn positief over transmuraal werken, ziet Demoulin. “Ze vinden het leuk om te wisselen van werkplek. Mooi voorbeeld is de inzet van de parkinsonverpleegkundige. Die werkt op de poli, maar doet daarnaast huisbezoeken en geeft adviezen binnen de muren van een verpleeghuis. Transmuraler kan bijna niet!”

Mobiliteit over de instellingsgrenzen heen is voor het ziekenhuis een belangrijk speerpunt in het toekomstbestendig maken van de zorg, aldus Demoulin. “We zagen de zorg de laatste tijd al veranderen, maar door het coronavirus zijn de ontwikkelingen in een versnelling geraakt. Een goede samenwerking met de zorgpartners in de regio is een belangrijke voorwaarde voor succes.”

Publicatie Slimmer werken, samen werken

Deze casus én 11 andere inspirerende voorbeelden verschenen onlangs in de publicatie 'Slimmer werken, samen werken. Vernieuwend werken in tijden van crisis en krapte'. Het is een uitgave van NVZ-arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals maken de toekomst (ZMT!) en Stichting FWG. 

Download de publicatie of vraag een gratis exemplaar aan via info@zmt-ziekenhuizen.nl.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in