Slimmer werken

De huidige arbeidsmarktknelpunten en de toekomstige zorgvraag vragen om innovatieve arbeidsbesparende oplossingen. De inzet van technologie en aanpassingen in het werkproces kunnen zorgen voor een hogere inzetbaarheid en een lagere werkdruk. Mogelijk kunnen ze bepaalde taken of functies op den duur ook overbodig maken.

Met de programmalijn Slimmer werken stimuleert de NVZ haar leden arbeidsbesparende innovaties in te zetten. In 2020 zetten we in op 5 thema's:

  1. Landkaart innovatie;
  2. Integraal capaciteitsmanagement;
  3. Robotisering;
  4. Taakherschikking VS/PA;
  5. Transmurale samenwerking.

Stroomversnellers

ZMT! ontwikkelt stroomversnellers. Dit zijn praktische handreikingen om invulling te geven aan een thema, of om deze te versterken. Op die manier helpen de stroomversnellers om de transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche te versnellen of op te schalen.

Download de stroomversnellers.

Goede voorbeelden

Veel instellingen experimenteren al met arbeidsbesparende innovaties. De NVZ deelt goede voorbeelden, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.

Op zoek naar goede voorbeelden van slimmer werken? Je vindt ze op NVZ Kennisnet.

Praat mee over ZMT!

Werk je bij een lidinstelling van de NVZ? Meld je dan aan voor de ZMT!-groep op NVZ Kennisnet en deel kennis en ervaring met collega's. Je vindt er onder andere goede voorbeelden van slimmer werken of samenwerken in netwerken.

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets delen?

Neem contact met ons op

Neem contact op