Slimmer werken

De huidige arbeidsmarktknelpunten en de toekomstige zorgvraag vragen om innovatieve arbeidsbesparende oplossingen. De inzet van technologie en aanpassingen in het werkproces kunnen zorgen voor een hogere inzetbaarheid en een lagere werkdruk. Mogelijk kunnen ze bepaalde taken of functies op den duur ook overbodig maken.

Met de programmalijn Slimmer werken stimuleert de NVZ haar leden arbeidsbesparende innovaties in te zetten. In 2021 zetten we in op:

  • Inventarisatie arbeidsbesparende innovaties: ophalen van goede voorbeelden en delen via een digitale innovatielandkaart;
  • Opstellen gezamenlijke innovatieagenda: met een projectgroep van innovatiemanagers onderzoeken of we tot een gezamenlijke laagdrempelige aanpak kunnen komen om innovatieprocessen op landelijk niveau te ondersteunen;
  • Versterken digivaardigheden van medewerkers.

Stroomversnellers

Zelf aan de slag? De ZMT!-stroomversnellers helpen je op weg bij de transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche.

Some alt text goes here

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets delen?

Neem contact met ons op

Neem contact op