Scan strategisch HR- en opleidingsbeleid uitgesteld

Sinds 2020 kunnen alle leden van de NVZ jaarlijks meedoen aan de scan strategisch HR- en opleidingsbeleid. In 2023 wordt de scan niet zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar uitgezet, maar op een later moment in het jaar.  

Arbeidsmarktprogramma loopt af

Waarom uitstel? De scan is onderdeel van NVZ-arbeidsmarktprogramma ZMT!, dat op 1 januari 2023 afloopt. Momenteel wordt vormgegeven aan een nieuw arbeidsmarktprogramma en ook gekeken naar de rol van de scan daarin. De afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), de Toekomstgerichte Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en de NVZ-Verklaring VAZ vormen de basis voor dit nieuwe programma. 

Waarde van de scan

De scan strategisch HR- en opleidingsbeleid wordt uitgezet onder HR- en opleidingsmanagers. De resultaten laten zien op welke onderdelen dit beleid al is ingebed en waar ruimte is voor ontwikkeling. Daarmee levert de scan informatie op voor eventuele verbetertrajecten in de eigen organisatie. De scan kan het interne gesprek bevorderen. Op basis van de uitkomsten van de scan ontwikkelt de NVZ tools en activiteiten ter ondersteuning van haar leden.

Zodra meer bekend is over de toekomst van de scan strategisch HR- en opleidingsbeleid, zullen we hierover communiceren. 

Praat mee over ZMT!

Werk je bij een lidinstelling van de NVZ? Meld je dan aan voor de ZMT!-groep op NVZ Kennisnet en deel kennis en ervaring met collega's. Je vindt er onder andere goede voorbeelden van slimmer werken of samenwerken in netwerken.