Samenwerken in de regio

Samenwerken op het gebied van opleiden en het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken gebeurt veelal in regionaal verband. Op deze pagina vind je verschillende regio’s en activiteiten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken en opleiden.

FZO-regio's

FZO regio'sIn totaal 9 FZO-regio’s geven invulling aan de regionale beleidscomponent van het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO). Onder het FZO vallen opleidingen voor 7 medisch ondersteunende en 11 gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. De coördinatie van de instroom in FZO-opleidingen gebeurt regionaal, uitgaande van de instroomadviezen van het Capaciteitsorgaan. De NVZ en de NFU faciliteren de regionale samenwerking.

 

 

 

Opleidings- en onderwijsregio’s

Opleidings- en onderwijsregio'sIn de opleidings- en onderwijsregio’s (OOR’s) werken de 8 UMC’s met omliggende ziekenhuizen en onderwijsinstellingen samen op het gebied van het initiële geneeskundeonderwijs en de medische vervolgopleidingen in 32 verschillende specialismen. De OOR’s brengen ook advies uit aan de stichting BOLS, die het ministerie van VWS adviseert over de verdeling van aios over de opleidingsinstellingen.  

 

 

 

 

RegioPlus-regio’s

RAATIn de sector Zorg en Welzijn zijn 14 regionale werkgeversorganisaties actief. Zij ondersteunen hun leden op het gebied van arbeidsmarkt, HR en opleiden, veelal op basis van programma’s. De werkgeversorganisaties hebben ook Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. 

 

 

 

 

Onderverdeling RegioPlus-regio’s

RegioPlus-regio'sEen aantal van de 14 RegioPlus-regio’s zijn opgeknipt in regionale arbeidsmarktregio’s. Deze arbeidsmarktregio’s zijn onder meer het uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. 

 

 

 

 

 

ROAZ-regio’s

ROAZ regio'sNederland kent regionale acute zorgnetwerken rondom de door het ministerie van VWS aangewezen 11 traumacentra. Elk zorgnetwerk kent een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Deelnemers aan dit overleg maken afspraken over de toegankelijkheid en samenwerking binnen de acute zorgketen. De taken van het ROAZ zijn wettelijk vastgelegd.  

 

 

 

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets delen?

Neem contact met ons op

Neem contact op