Roosterproblemen in ziekenhuizen oplossen met serious game

Ondanks dat roosters in ziekenhuizen zorgvuldig worden opgesteld, ontstaan er regelmatig problemen door bijvoorbeeld diensten die onderling geruild worden, onverwachte extra werkzaamheden of ziekteverzuim. Mutaties op een rooster leiden vaak tot fysieke klachten en sociale belasting. De Serious Game Roosteren helpt teams om meer bewustzijn te creëren van het belang van stabiele roosters.

Voor wie is het?

Allerlei afdelingen die werken in roosters kunnen de game toepassen. Deelnemende teams stappen in een virtuele boot en koersen richting de finish. Hoe snel ze daar aankomen, hangt af van het aantal mutaties op het rooster. Hoe meer mutaties er plaatsvinden, hoe vaker de boot aan wal moet en het team vertraging oploopt. Zo groeit het belang en besef van een stabiel rooster bij ieder teamlid. Niet in de laatste plaats omdat er regelmatig evaluaties plaatsvinden die besproken worden met het team.

Serious game is onderdeel van verbetertraject

Het doel van het spel is om teams te helpen een stabiel rooster te realiseren. Deelnemers werken samen en de game maakt direct zichtbaar welk effect beslissingen hebben op een rooster. De Serious Game Roosteren is daarmee een effectief middel om een verbetertraject te starten, op zoek te gaan naar bruikbare roosterinnovaties en de werk-privébalans te verbeteren.

Je wordt hierbij ondersteund door een extern adviseur van NZi (Nationaal Ziekenhuis Instituut). Samen analyseer je de data die met hulp van de game zijn verzameld en bedenk je hoe het roosterproces voor het team kan worden verbeterd. 

Aan de slag!

Deelnemen is gratis. Een aantal ziekenhuizen zijn al aan de slag gegaan. Aanmelden kan via roosterverbeteraar.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de game en het verbetertraject.

Meer informatie

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) heeft in samenwerking met &Ranj de game ontwikkeld. De Stichting Arbeidsmarkt Zorg (StAZ) is het samenwerkingsverband van sociale partners in de branche ziekenhuizen. Ze wil ervoor zorgen, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken.

Voor inhoudelijke vragen over Serious Game Roosteren, bel of e-mail naar Henk Jan Messchendorp (adviseur en begeleider van de deelnemende teams namens de StAZ), henkjan@nzi.nu, 06-51017528.