Publicatie en vlogs Slimmer werken, samen werken

Hoe gaan zorgorganisaties de krapte op de arbeidsmarkt te lijf? Hoe werken ze aan de juiste zorg op de juiste plek en zetten zij (steeds vaker) technologie in? En wat is de impact op het werk van de zorgprofessional? De publicatie Slimmer werken, samen werken. Vernieuwend werken in tijden van crisis en krapte bevat 12 inspirerende voorbeelden. Het is een uitgave van ZMT! en Stichting FWG.

Slimmer werken

Geleerde lessen

Een aantal voorbeelden stond eerder in het NVZ-brancherapport Ziekenhuiszorg in cijfers uit 2018. Organisaties die toen aan het woord kwamen vertellen hoe het er nu voorstaat. Welke lessen hebben zij geleerd? En wat was de impact van corona, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en samenwerking in de keten? Ook komen nieuwe organisaties en voorbeelden van vernieuwend werken aan bod in de publicatie. Zoals werken en leren in een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) op de spoedeisende hulp. En om zorg dichterbij de patiënt te organiseren, werken steeds meer artsen en verpleegkundigen ook buiten de muren van de eigen instelling. Of ze zetten technologie in om zorg op afstand mogelijk te maken.

Kennis en vaardigheden

Naast inspirerende voorbeelden beantwoordt het vragen als: wat betekenen de ontwikkelingen voor (nieuwe) kennis en vaardigheden, voor de verdeling van werkzaamheden en voor de cultuur waarin gewerkt wordt? Door aan de slag te gaan met deze thema’s, ontstaat ruimte op de arbeidsmarkt en aandacht voor behoud van zorgprofessionals. Leren van elkaar in tijden van arbeidsmarktkrapte, ofwel slimmer werken én samenwerken, is een must om de gevraagde zorg te blijven bieden, nu en in de toekomst.

Benieuwd naar de publicatie?

Download de publicatie of vraag een gratis exemplaar aan via info@zmt-ziekenhuizen.nl.


Vlogserie

Benieuwd hoe het de komende tijd verder gaat met de voorbeelden uit de publicatie? In een vlogserie houden we een aantal betrokkenen voor een langere periode in het vizier.

Aflevering 1 - Mei 2021

In de eerste aflevering komen 3 voorbeelden voorbij:

  • Het Spaarne Gasthuis ontwikkelde een app voor verpleegkundigen met daarin kennis en weetjes over verschillende ziektebeelden. Dankzij de app is alle informatie gebundeld op één overzichtelijke plek.
  • Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) telt maar liefst 6 Zorg Innovatie Centra (ZIC), waarvan 1 op de spoedeisende hulp. Leren, onderzoeken en innoveren gaan er hand in hand.
  • Reade introduceerde 5 verpleegkundige functieprofielen, om elke revalidatieverpleegkundige een positie op maat te bieden en in te spelen op de veranderende zorgvraag. Verpleegkundig managers Brenda Fibicher en Miranda Ekkel vertellen hoe ze dit project samen met verpleegkundigen hebben vormgegeven.

Aflevering 2 - Juli 2021

In de tweede aflevering komen 3 voorbeelden voorbij:

  • Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) telt maar liefst 6 Zorg Innovatie Centra (ZIC), waarvan 1 op de spoedeisende hulp. Leren, onderzoeken en innoveren gaan er hand in hand. Eén van de praktijkopleiders vertelt wat haar rol is in het ZIC.
  • Reade raakte geïnspireerd door de Amerikaanse Magnet-instellingen, waar veel aandacht is voor autonomie, zeggenschap en ontwikkelmogelijkheden van verpleegkundigen. De organisatie heeft inmiddels een Magnet-verpleegkundige dienst. Zij vertelt wat haar werk precies inhoudt.
  • Wie voor een opleiding of stage in het Erasmus MC terechtkomt, krijgt standaard een coach toegewezen. Het coachprogramma moet uitval onder studenten tegengaan en praktijkbegeleiders ontlasten. In de vlogaflevering zie je hoe coaches in het Erasmus MC ervaringen uitwisselen tijdens een speciale coachdag.

Aflevering 3 - September 2021

Het Spaarne Gasthuis zet virtual reality in als nieuwe leerbeleving voor verpleegkundigen. En het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft goede ervaringen met leren in een zorginnovatie centrum (ZIC). Deze verhalen staan centraal in de derde aflevering van de vlogserie 'Slimmer werken, samen werken'.

Bekijk de aflevering:

12 inspirerende voorbeelden

Reade pioniert met vijf verpleegkundige functieprofielen

Reade telt sinds 2019 maar liefst 5 verpleegkundige functieprofielen. De organisatie wil zo elke revalidatieverpleegkundige een positie op maat bieden en inspelen op de veranderende zorgvraag. Verpleegkundig managers Brenda Fibicher en Miranda Ekkel vertellen hoe ze dit project samen met verpleegkundigen hebben opgepakt.

Lees verder.

Deventer Ziekenhuis kiest voor centrale aanpak inzet PA en VS

Toen de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) hun intrede deden in het Deventer Ziekenhuis, popten er vragen op over deze nieuwe beroepsgroepen: wat gaan ze precies doen en wie van de twee moet je eigenlijk hebben? Inmiddels is het ziekenhuis met succes gestart met een planmatige aanpak rond de inzet van de PA en VS.

Lees verder.

Personal coach Erasmus MC houdt studenten binnenboord

Wie voor een opleiding of stage in het Erasmus MC terechtkomt, krijgt standaard een coach toegewezen. De coach biedt een luisterend oor en zoekt mee naar oplossingen. Het coachprogramma moet uitval onder studenten tegengaan en praktijkbegeleiders ontlasten. Voor medewerkers, die zich kunnen omscholen tot coach, biedt het een extra loopbaanperspectief.

Lees verder.

Samen leren en werken in het Zorg Innovatie Centrum

Benader een SEH-verpleegkundige in opleiding niet als leerling, maar als een volwaardige professional. Met die nieuwe kijk op leren en werken opende het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) op de spoedeisende hulp. Leren, onderzoeken en innoveren gaan er hand in hand.

Lees verder.

St. Antonius zet in op transmuraal werken en thuismonitoring

Verpleegkundigen en artsen van het St. Antonius Ziekenhuis werken steeds vaker ook buiten de muren van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij de patiënt thuis of in een verpleeghuis. Ook biedt het ziekenhuis steeds meer zorg in de vorm van thuismonitoring aan.

Lees verder.

In Midden-Brabant volgt transmurale student de zorgvrager

De Zorgacademie Midden-Brabant is een regionale netwerkorganisatie waarin veel partijen in de zorg samenwerken. Ook het onderwijs is vertegenwoordigd. Studenten leren in transmurale stageprojecten over de instellingsgrenzen heen te kijken.

Lees verder.

De kracht van regionale samenwerking

Vanuit het programma Kwaliteit Als Medicijn (KAM) hebben Rivas Zorggroep, Huisarts en Zorg en zorgverzekeraar VGZ grote stappen gezet op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek. Het programma biedt een antwoord op de vraag hoe de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg nu én in de toekomst in balans te houden. Na vijf succesvolle jaren gaat KAM verder als leertuin onder de naam Kracht van het Netwerk.

Lees verder.

Integrale geboortezorg bij JIJWIJ

In JIJWIJ werken alle geboortezorgverleners in de Peelregio samen: verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, anesthesisten, echoscopisten en kinderartsen. Bij deze integrale geboortezorgorganisatie staat de zwangere vrouw centraal. Niet alleen is de zorg zelf een kwestie van gezamenlijkheid, ook als bedrijfsmatige organisatie neemt JIJWIJ steeds meer stappen richting volledig integrale geboortezorg. Veronique Serrarens, gynaecoloog in het Elkerliek ziekenhuis, stond aan de wieg van JIJWIJ.

Lees verder.

Telemonitoring in het Máxima Medisch Centrum

Ongeveer dertig procent van de patiënten met hartfalen heeft COPD, en andersom. Volgens de richtlijnen is onderlinge afstemming van de behandelingen het uitgangspunt, maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig. Tot de samenvoeging van de poliklinieken cardiologie en longgeneeskunde in het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven en Veldhoven. Dat bleek het startpunt van een verbeterde samenwerking en het begin van een revolutionair programma voor zorg op afstand voor deze ernstig zieke patiëntengroep: het Remote Patient Management programme (RPM).

Lees verder.

Tech Impact Scan bij Franciscus Gasthuis & Vlietland

HR-manager José Rigter van Franciscus Gasthuis & Vlietland wilde aandacht creëren voor technologische ontwikkelingen en het effect daarvan op de inzet van zorgprofessionals. Zowel in vaardigheden en competenties als in omvang. Om hier meer zicht op te krijgen deed de organisatie mee aan een pilot met de Tech Impact Scan van FWG Progressional People. Die draaide onder meer om de vraag: hoe verandert de inzet van de recent geïnstalleerde beeldbelapplicatie van Luscii het werken op de poliklinieken cardiologie en longgeneeskunde?

Lees verder.

Innovatief leren in het Spaarne Gasthuis

Een podcast luisteren, een filmpje bekijken of een levensechte ervaring met virtual reality. Iets nieuws leren hoeft allang niet meer alleen uit een boek en in het klaslokaal, vinden ze in het Spaarne Gasthuis. Tijdens de coronacrisis raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling.

Lees verder.

Opleiden voor de toekomst bij hogeschool Saxion

Technologie zo benutten dat het bijdraagt aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Daarvoor zijn verpleegkundigen nodig met kennis van techniek én zorg. Professionals met knowhow, creativiteit en verbeeldingskracht. Deze verpleegkundigen spelen een cruciale, verbindende rol tussen zorg en technologie. In 2011 startte hogeschool Saxion de opleiding hbo-v Gezondheid & Technologie (G&T) en in jubileumjaar 2021 wordt de opleiding doorontwikkeld, in samenwerking met alumni.

Lees verder.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in

Heb je een vraag, suggestie of wil je iets delen?

Neem contact met ons op

Neem contact op