Stroomversneller: Positionering van de verpleegkundige beroepsgroep

overzicht

De verpleegkundige beroepsgroep is de grootste groep zorgprofessionals in de Nederlandse ziekenhuizen. Het is een diverse groep met veel impact op de kwaliteit van zorg. Hoe zorg je ervoor dat het perspectief van deze beroepsgroep stevig vertegenwoordigd is in de ziekenhuisorganisatie? Deze stroomversneller biedt handvatten om met structuur- en gedragsinterventies aan de slag te gaan.

We zien de afgelopen periode allerlei ontwikkelingen om de verpleegkundige beroepsgroep beter te positioneren. Dit zijn enerzijds structuurinterventies (hard), zoals de doorontwikkeling van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) naar een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) en invulling geven aan de rol van de Chief Nursing Officer (CNO). Anderzijds gaat het om gedragsinterventies (zacht), zoals het vergroten van eigenaarschap door de beroepsgroep zelf. Meerdere vormen en aanpakken zijn mogelijk en worden ingegeven door de lokale context. Het uiteindelijke doel is dat verpleegkundigen zich gehoord voelen en betrokken worden. Verschillende types interventies kunnen nodig zijn om de positie van de verpleegkundige beroepsgroep verder te versterken.