Personal coach Erasmus MC houdt studenten binnenboord

Wie voor een opleiding of stage in het Erasmus MC terechtkomt, krijgt standaard een coach toegewezen. De coach biedt een luisterend oor en zoekt mee naar oplossingen als een student met een probleem kampt. Doel van het coachprogramma is om uitval onder studenten tegen te gaan en de praktijkbegeleiders te ontlasten. Voor medewerkers van het Erasmus MC, die zich kunnen omscholen tot coach, biedt het een extra loopbaanperspectief. "Het levert zoveel meer op dan wat een coachtraject kost."

Hoge werkdruk

Het Erasmus MC startte in september 2019 met de inzet van coaches voor mbo- en hbo-studenten die hun praktijkstage in het ziekenhuis volgen. Het gaat om BBL- en duaalstudenten die naast hun studie ook werknemer zijn van het Erasmus MC. BOL- en voltijdstudenten krijgen coaching waar nodig. "We zagen dat veel mensen enthousiast aan hun opleiding begonnen, maar tijdens hun stage afhaakten", vertelt Marijke Veurink. Zij is projectleider van het programma, begeleidt de coaches en coacht daarnaast zelf ook studenten. "De studenten worstelen met de hoge werkdruk en zijn bang om fouten te maken. Op een IC of OK zagen we soms wel 50 procent uitvallen. Daarnaast waren praktijkbegeleiders vaak druk met de persoonlijke problemen van studenten, van relatieperikelen tot financiële problematiek. Hierdoor kwamen begeleiders onvoldoende toe aan hun eigenlijke taak: het bewaken van het leerproces."

Marijke Veurink is op 9 december één van de sprekers van het Moving Magazine, een webinar georganiseerd door Zorgprofessionals maken de Toekomst! (ZMT!). Ze vertelt dan hoe haar project bijdraagt aan het behoud van studenten én aan het werkgeluk en duurzame inzetbaarheid van medewerkersMeld je aan voor het webinar!

Zelfvertrouwen

Voor hun persoonlijke besognes en ontwikkeling kunnen studenten nu bij een coach terecht, zodat de praktijkbegeleiders worden ontlast. Tijdens de gesprekken – zo’n drie per studiejaar - komen thema’s als zelfvertrouwen, perfectionisme en assertiviteit aan bod. De coaching is een vast onderdeel van de opleiding. Veurink: “Dat doen we niet om dwingend te zijn, maar om de coaching iets normaals te laten zijn. Het gaat veelal om jonge mensen, en sommigen vinden het idee van coaching ‘raar’. Door het aan iedereen aan te bieden gaat het afwijkende eraf. Het hoort erbij en is niet iets om je voor te schamen.”

Coaching heeft effect

Hoewel het programma nog niet zo lang loopt, lijken de coachgesprekken effect te hebben, stelt Veurink. Ze begeleidde zelf al een paar voltijders die zijn doorgegaan met hun opleiding, terwijl ze in het eerste gesprek vastberaden waren te stoppen. “De studenten vinden het prettig om hun verhaal kwijt te kunnen. Ze zien tijdens hun stage op jonge leeftijd al heel heftige dingen, zoals een twintiger met uitgezaaide baarmoederhalskanker. Dat maakt indruk. Veel studenten denken dat ze daar geen gevoel bij mogen hebben. Tijdens de coaching laten we zien dat die gevoelens er juist wel mogen zijn en dat erover praten kan helpen.” Een onderzoek naar de effectiviteit van het programma is net gestart. Veurink: “Al zouden er per jaar drie mensen blijven die anders waren gestopt, zou het al schelen. Het kost veel meer om een student kwijt te raken dan dat coaching kost. We willen er naartoe om medewerkers ook in het eerste jaar na hun diplomering coaching aan te bieden. De overgang naar gediplomeerd verpleegkundige is voor veel oud-leerlingen groot en leidt tot (onnodige) uitval. We denken dat begeleiding door een coach dit kan tegengaan.”

Coachpool

De coachpool bestaat voornamelijk uit medewerkers van het Erasmus MC zelf die de coaching naast hun reguliere werk doen. Daarnaast maakt een aantal zzp’ers deel uit van de pool, vaak ook werkzaam geweest in het Erasmus MC. De coaches hebben een door de NOBCO (beroepsvereniging van coaches) erkende opleiding gevolgd. Het programma biedt medewerkers zo een extra loopbaanperspectief, stelt Veurink. “We hebben bijvoorbeeld coaches die vanwege lichamelijke klachten hun normale werk aan het bed niet meer volledig kunnen doen. Het coachwerk is minder belastend voor ze. Hierdoor blijven ze langer inzetbaar en blijft het werk leuk. We zijn nu ook intern een coachopleiding gestart. Medewerkers kunnen zich laten opleiden tot coach en verbinden aan de pool.” 

Draagvlak

Stel, een zorginstelling wil van start gaan met coaching voor studenten, wat is daar dan voor nodig? “Natuurlijk moet er geld beschikbaar zijn voor de coaching”, stelt Veurink. “De raad van bestuur van het Erasmus MC staat achter het initiatief en heeft subsidie gegeven om het programma op te starten. Daarmee kunnen we dit jaar nog vooruit. Voor het vervolg gaan we deels het stagefonds gebruiken en daarnaast kijken we of financiering vanuit de CZO-gelden mogelijk is.” Ook is draagvlak binnen de hele organisatie volgens Veurink een belangrijke succesfactor. “Het initiatief wordt gedragen door de hele organisatie. Er is een centrale aanpak, met één coachpool. Dat maakt het bijvoorbeeld ook makkelijk wanneer een student switcht van afdeling en gewoon zijn eigen coach kan behouden.” Een leerpunt is dat er ook tijd en geld beschikbaar moet zijn voor de coördinatie en de uitvoering van het programma, aldus Veurink. “Daarmee hadden we in het begin geen rekening gehouden. Maar er komt heel wat bij kijken. Zo organiseren we scholings- en intervisiebijeenkomsten voor coaches, zodat ze van en met elkaar kunnen leren en hun werkwijze op elkaar kunnen afstemmen.” Het belangrijkste advies voor andere zorginstellingen? “Begin gewoon! Denk wel na over hoe je het wilt opzetten, oftewel: start met een visie. Maar wacht vervolgens niet te lang, maar kijk hoe het in de praktijk uitpakt.”

Wetenschappelijk onderzoek 

Aan de coachpool is een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld om de effectiviteit van het coachen te kunnen onderbouwen. De coaches vullen bij ieder gesprek een vragenlijst in over het coachingsthema, de methode en de interventie. Ook de studenten ontvangen een vragenlijst. Uit de respons van 70 studenten blijkt dat de individuele ontwikkeling centraal staat. De eerste resultaten tonen aan dat voor hbo-v- en mbo-v-opleidingen het thema 'toekomst- en carrièregericht' de kern is van de gesprekken. Bij de vervolgopleidingen staan de thema’s 'zelfvertrouwen' en 'assertiviteit' centraal in het coachen. Uit de onderzoeksresultaten tot nu toe blijkt dat 49% van de studenten positief is en 40% neutraal is over de coaching.


Meld je aan voor Moving Magazine!

Marijke Veurink is op 9 december één van de sprekers van het Moving Magazine, een webinar georganiseerd door Zorgprofessionals maken de Toekomst! (ZMT!). Veurink biedt inzicht in de coachpool van het Erasmus MC: hoe draagt dit project bij aan het behoud van studenten én aan het werkgeluk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Meld je aan voor het webinar!

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in