Peiling zeggenschap: meer tijd en ruimte nodig en last van hiërarchie

Zorgprofessionals geven de kwaliteit van hun professionele zeggenschap in de organisatie met rapportcijfer 5 een onvoldoende. Zij hebben te weinig tijd en ruimte om ermee aan de slag te gaan en zij ervaren de hiërarchie in hun zorgorganisatie als een belemmering. Ook de bestuurders, managers en HR-professionals van zorgorganisaties zien deze knelpunten. Zij vinden daarnaast dat er een cultuurverandering nodig is en dat zorgprofessionals meer initiatief zouden kunnen nemen.

Dat blijkt uit een peiling van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht onder zorgprofessionals én bestuurders, managers en HR-professionals. De peiling werd gehouden om meer inzicht te krijgen in de huidige en de gewenste situatie, de knelpunten en de oplossingen.  

Wetswijziging

Begin november werd een wetswijziging voor de Wkkgz aangenomen. Die aanpassing in de wet betekent een gegarandeerde stem voor zorgprofessionals binnen een zorgorganisatie, op de werkvloer en op bestuurlijk niveau. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de professionele zeggenschap van zorgprofessionals in Nederland? Wat zijn de belemmeringen? Wat is de gewenste situatie? En wat is er nodig om die zeggenschap binnen de eigen zorgorganisatie te versterken? ​2.653 zorgprofessionals (verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders) en 197 bestuurders, managers en HR-professionals reageerden op deze vragen in een peiling die in oktober 2022 openstond.

Rapportcijfer

Zorgprofessionals beoordelen de kwaliteit van zeggenschap op organisatieniveau met rapportcijfer 5,0. Bestuurders, managers en HR-professionals beoordelen de kwaliteit van zeggenschap voor zorgprofessionals binnen hun organisatie hoger dan zorgprofessionals zelf, met een gemiddeld rapportcijfer 6,0. Opvallend is dat bestuurders, managers en HR-professionals mét een achtergrond als zorgprofessional een beter beeld hebben (rapportcijfer 5,6) van de door zorgprofessionals ervaren zeggenschap dan hun collega’s zónder die achtergrond (rapportcijfer 6,7). Een ander opvallend resultaat is dat zorgprofessionals die lid zijn van een VAR of een ander adviesorgaan een hogere kwaliteit van zeggenschap ervaren dan zorgprofessionals die dit niet zijn.

Lees verder op de website van Actieplan Zeggenschap.