Oproep: meld vraag en aanbod extra zorgpersoneel

Duizenden mensen met een achtergrond in de zorg hebben zich afgelopen week aangemeld om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Om de zorgorganisaties te ontlasten en zaken zo goed mogelijk te managen bundelen de verschillende initiatieven die hiervoor zijn gelanceerd met www.extrahandenvoordezorg.nl hun krachten. 

Vraag en aanbod

Via een database op de gezamenlijke website worden de vraag naar en het aanbod van extra zorgpersoneel gematcht. Vervolgens zorgt een team van regionale contactpunten ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau en ervaring, maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen. Eerder maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie - minder dan twee jaar - verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader orde opgeschort. 

Samenwerkingsverband

Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van VWS. Er wordt bewust gebruik gemaakt van alle gerelateerde bestaande structuren, waaronder de inzet van het ROAZ. Om de zorginstellingen hierbij zo veel mogelijk te ontlasten en vraag en aanbod zo goed mogelijk te verdelen, vragen we alle NVZ-leden zich aan te sluiten bij www.extrahandenvoordezorg.nl.

Meer informatie? Neem contact op met Sabine Scheer (programmamanager ZMT!) via info@zmt-ziekenhuizen.nl.