Opnieuw stijging aantal studenten verpleegkunde

De belangstelling voor de hbo-opleiding tot verpleegkundige is opnieuw toegenomen. Het aantal studenten dat zich aanmeldde steeg met 16,7%: van 5.896 aanmeldingen vorig studiejaar tot 6.878 in studiejaar 2020-2021.

Dat meldt de Vereniging Hogescholen op basis van de aanmeldcijfers in het hbo tot en met 5 oktober 2020. De definitieve instroomcijfers volgen later dit studiejaar.

Voltijd

De groei zit vooral in de voltijdopleidingen verpleegkunde. Een zeer bescheiden groei is te zien in de deeltijd- en duale opleidingen. Bij de voltijdopleidingen steeg het aantal aanmeldingen van mannen relatief sterk, al blijft hun aandeel nog bescheiden met 701 aanmeldingen van mannen tegenover 4.991 van vrouwen.

Personeelstekorten

Het totale aantal aanmeldingen in het hbo steeg dit studiejaar met 9,5%. Naast verpleegkunde is de Pabo populair, met een instroomstijging van 33,5% ten opzichte van het vorige studiejaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: "We zagen de belangstelling voor de hbo-opleidingen tot leraar en verpleegkundige vorig studiejaar al toenemen en die trend zet door. Hogescholen vervullen zo hun maatschappelijke rol in het terugdringen van de personeelstekorten in deze beroepen op de arbeidsmarkt".

Kanttekening

De Vereniging Hogescholen maakt de kanttekening dat de hoge aantallen aanmeldingen mogelijk zijn beïnvloed door de voorwaardelijke toelating van studenten en versoepelde doorstroming uit het voortgezet onderwijs als gevolg van de coronacrisis.