Opening vierde tijdvak SectorplanPlus

Werkgevers in de zorg kunnen van 2 tot en met 20 december 2019 een aanvraag indienen voor het vierde tijdvak van het SectorplanPlus. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 130 miljoen euro beschikbaar voor dit tijdvak.

Subsidie

Het SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS. Net als in voorgaande tijdvakken zijn de middelen beschikbaar voor scholingsprojecten gericht op nieuwe instroom, omscholing binnen de organisatie en opleidingen tot praktijk- of werkbegeleider. Het vierde tijdvak loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Alle opleidingen die in deze periode starten komen in aanmerking voor subsidie. Langlopende opleidingen hoeven niet binnen de looptijd te zijn afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel binnen de periode vallen.

Behoud van medewerkers

Het SectorplanPlus staat dit tijdvak ook open voor trajecten die bijdragen aan het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. Dit met het oog op het behoud van medewerkers. Voorwaarde voor de toekenning is dat organisaties inzichtelijk maken hoe zij concreet met het behoud van personeel aan de slag gaan, wat de bedoeling van de inzet op behoud is, wat het oplevert en wat de leerpunten zijn. Doel is om organisaties bewuster en actiever met het thema aan de slag te laten gaan, organisaties in de regio meer van elkaar te laten leren en geleerde lessen breed te verspreiden. De categorie 'behoud van medewerkers' mag binnen een opleidingsprojectaanvraag maximaal 50% bedragen.

Kleine aanvraag

Organisaties met een gering aantal opleidingsactiviteiten kunnen kiezen voor een kleine aanvraag tot € 15.000,- subsidie met een beperkte verantwoording. Idee hierachter is om de administratieve lasten voor deze organisaties zo klein mogelijk te houden. Organisaties die hiervoor kiezen mogen in het vierde tijdvak één opleidingsproject indienen.

Meer informatie vind je op de website van het SectorplanPlus.