Stroomversneller: Ontwikkeling strategisch HR-beleid bij JZOJP

overzicht

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) zorgt ervoor dat ziekenhuizen een andere dialoog voeren met regiopartners en zorgverzekeraars dan voorheen. In het kader van de beoogde transitie, maken ziekenhuis en zorgverzekeraars afspraken over welke zorg moet  worden geleverd, hoeveel zorg, door wie en op welke plek. Deze afspraken hebben logischerwijs impact op het personeel. Zowel wat betreft de benodigde expertise als gewenste omvang. Het is daarom belangrijk om de ambities voor JZOJP door te vertalen naar strategisch HR-beleid en dit vervolgens uit te werken naar concreet personeels- en opleidingsbeleid.

In deze stroomversneller lees je wat er nodig is om ervoor te zorgen dat HR als partner de beweging naar JZOJP versnelt en hoe je JZOJP vertaalt naar strategisch HR-beleid. Zo moet er een verschuiving plaatsvinden in de rolopvatting van HR; van P&O/administratie naar organisatieontwikkeling en strategisch HRM. Dit is inclusief een visie op Human Capital en leiderschap.