NVZ-leden nemen Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg aan

10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers en opleiden volgens de FZO-ramingen. Aan die ambitieuze afspraken hebben de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zich de komende jaren gecommitteerd met het aannemen van de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ).

Goedwerkende arbeidsmarkt

Gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals zijn nodig om nu en in de toekomst aan de zorgvraag te beantwoorden. Om de kwaliteit en kwantiteit van de zorg op peil te houden is een goedwerkende arbeidsmarkt onmisbaar. Daar is op dit moment geen sprake van, terwijl de noodzaak steeds meer manifest en urgent wordt. Nederlandse ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen bundelen hun krachten om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Op een duurzame manier en met meetbare resultaten.

Initiatief

De arbeidsmarkt voor de zorg is zorgbreed en in hoge mate regionaal georiënteerd. Binnen deze regio’s geven ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen invulling aan hun fundamentele rol door de Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) te onderschrijven en hieraan regionaal uitvoering  te geven. Daarmee krijgt de regionale arbeidsmarkt voor de zorg een versterkte impuls. Het is de eerste keer dat een brancheorganisatie in de zorg zich committeert aan meetbare resultaten op het gebied van opleiden en behoud van medewerkers. En daar ook op aangesproken wil worden.

Resultaten in 2022 en 2023

Het gaat om 10% meer stageplaatsen in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 ten opzichte van het jaar 2019/2020. Bij het behoud van medewerkers is het peiljaar 2019 en gaat het om de resultaten in 2022 en 2023. Die laatste 2 jaar worden ook aangehouden als het gaat om het opleiden volgens FZO-ramingen. FZO-ramingen zijn de ramingen die het Capaciteitsorgaan publiceert over de opleidingsbehoefte aan gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepen.

Zorgketen in de regio

Bij de uitwerking van de afspraken uit de verklaring VAZ staat samenwerking in de regio centraal. In elke regio worden de afspraken vertaald naar maatwerkafspraken over opleiden en het behoud van medewerkers. Het gaat daarbij om het belang van de hele zorgketen in de regio. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen werken daarbij nauw samen met de onderwijsinstellingen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ziekenhuizen met andere zorgsectoren gaan concurreren. Bij het nastreven van de afspraken werken de NVZ-lidinstellingen dan ook nauw samen met de 13 regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus.

‘Goede zorg doen we samen’

In de NVZ-strategie ‘Goede Zorg doen we Samen’ is het thema Innovatief Werkgeverschap een van de 5 pijlers. Binnen dat thema wordt het belang onderschreven van een goedwerkende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod van gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals in balans is om de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven beantwoorden. Met de Verklaring VAZ zetten de NVZ-lidinstellingen daarin een essentiële stap. Echter, omdat zij dit niet alleen kunnen doen zij een nadrukkelijk beroep op andere voor de zorg relevante partijen om hier hun aandeel te leveren. 
 

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in