Noordwest stoomt hbo-v’er klaar voor complexe ziekenhuiszorg

Noordwest Ziekenhuisgroep start samen met hogeschool InHolland de opleiding ‘hbo-verpleegkunde in de praktijk’. Studenten volgen bijna alle stages in het ziekenhuis en kunnen na het behalen van de opleiding direct bij Noordwest aan de slag. Piet Donga, hoofd verpleegkundig onderwijs bij Noordwest: “We willen meer hbo-verpleegkundigen klaarstomen én behouden voor de steeds complexere ziekenhuiszorg.”

Noordwest

De nieuwe hbo-studenten komen direct vanuit het voortgezet onderwijs en volgen een vierjarige opleiding bij Noordwest Ziekenhuisgroep. Het verschil met het reguliere hbo-onderwijs is dat de studenten tijdens hun opleiding helemaal worden voorbereid op werken binnen een topklinisch ziekenhuis als Noordwest, vertelt Donga. “We willen de opleiding dichterbij de praktijk brengen, zodat de verpleegkundigen al stevig met hun voeten in de klei staan als ze aan hun loopbaan beginnen. We laten studenten via een zo compleet mogelijk stageprogramma kennismaken met de verschillende patiënten die in Noordwest terechtkomen. Zo zorgen we dat de student na de opleiding de “taal” van het ziekenhuis beheerst.”

Transmuraal

De opleiding is weliswaar gericht op werken in het ziekenhuis, ook andere werkvelden komen terug in het curriculum, benadrukt Donga. “Het onderwijsprogramma is breed, met daar waar het kan een extra sausje ziekenhuiszorg.” Maar moeten we in het kader van de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek niet juist meer transmuraal opleiden? Donga: “Steeds meer ziekenhuisbehandelingen kunnen ook thuis plaatsvinden, denk aan bepaalde vormen van oncologische zorg. Doordat de studenten tijdens hun studie in het ziekenhuis al veel praktijkervaring hebben opgedaan met deze zorg, zijn ze ook sneller in staat deze zorg in de thuissituatie toe te passen.”

Enthousiast

Noordwest en InHolland mikken op een groep van 24-26 studenten voor het nieuwe onderwijsprogramma, dat in september van start gaat. “Daarmee bezetten we alle beschikbare stageplaatsen. Voor de kwaliteit van het onderwijs is dit ook het maximum. We willen de studenten zo veel mogelijk kunnen blootstellen aan patiëntenzorg.” Inmiddels hebben zich al meer dan 100 belangstellenden voor het nieuwe opleidingsprogramma gemeld. Mensen enthousiast maken voor het vak is dan ook het probleem niet, meent Donga, “De grote uitdaging is om ze vervolgens te behouden voor het vak. We zien bijvoorbeeld op onze specialistische afdelingen veel uitstroom onder verpleegkundigen. Met name op de spoedeisende hulp en de IC nemen de tekorten toe”.

Speeddaten

In de hoop de studenten warm te maken voor werken op deze afdelingen, laat Noordwest ze al tijdens hun opleiding kennismaken met de specialistische zorg. Donga: “In het vierde jaar laten we studenten speeddaten met leden van de specialistische teams. Ook is in samenwerking met InHolland een honoursprogramma ontwikkeld, waarbij talentvolle studenten in hun derde en vierde jaar extra lessen kunnen volgen en stage lopen op gespecialiseerde afdelingen in het ziekenhuis. Daarna kunnen ze in de toekomst een verkorte vervolgopleiding volgen, zodat ze sneller aan de slag kunnen als gespecialiseerd verpleegkundige.” Ook hoopt Donga dat het voor verpleegkundigen die al aan het werk zijn makkelijker wordt om de overstap te maken naar een gespecialiseerde afdeling of te switchen tussen afdelingen. “Bijvoorbeeld verpleegkundigen die van de IC naar de SEH willen overstappen. Dankzij de modularisering van het onderwijsaanbod waaraan het programma CZO Flex Level momenteel werkt, hoeven overstappende verpleegkundigen straks niet meer een hele vervolgopleiding te volgen.”

Functiedifferentiatie

Noordwest streeft naar een verhouding 70 procent mbo-verpleegkundigen en 30 procent hbo- verpleegkundigen. Want ook nu de wet BIG II van tafel is, gaat Noordwest door met functiedifferentiatie. “Onze raad van bestuur heeft zich hier duidelijk voor uitgesproken”, zegt Donga. “Uitgangspunt is dat het bottom-up gebeurt, waarbij de afdelingen – binnen bepaalde kaders - zelf bepalen hoe ze werkprocessen en taken gaan herverdelen. Differentiëren gebeurt nu nog op basis van opleidingsniveau: alleen hbo-v’ers komen in aanmerking om regieverpleegkundige te worden. Noordwest houdt ondertussen de landelijke ontwikkelingen rond functiedifferentiatie nauwlettend in de gaten. Mogelijk dat in de toekomst ook andere verpleegkundigen in aanmerking komen voor de functie van regieverpleegkundige. Donga: “Er zijn nog veel onzekerheden. Hoe krijgen de uitgangspunten uit het RVS-rapport B van Bekwaam bijvoorbeeld straks vorm in de praktijk?”

Leven lang leren

Met de nieuwe opleiding hoopt Noordwest Ziekenhuisgroep het aandeel hoogopgeleide verpleegkundigen in het ziekenhuis te vergroten. Noordwest vergoedt een deel van de opleiding van de nieuwe studenten, maar een verplichting om daarna in dienst te blijven is er niet. Met goed werkgeverschap hoopt het ziekenhuis de verpleegkundigen na hun opleiding aan zich te binden. Donga: “We hopen het de nieuwe verpleegkundigen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om hier te blijven werken. Onder meer door een ‘leven lang leren’ te faciliteren. Daarbij kijken we naar waar eenieders kracht zit. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de hbo-verpleegkundigen. Zo kan een mbo-verpleegkundige doorstromen naar regieverpleegkundige, als daar behoefte aan is. Maar ook voor mbo’ers die binnen hun functie willen bijscholen bieden we mogelijkheden. Waar ben jij goed in en wat is jouw behoefte? Belangrijk is om over die vragen met elkaar het gesprek aan te gaan, en dat gebeurt steeds meer. Als medewerkers merken dat er naar ze geluisterd wordt en er iets met hun wensen gebeurt, ontstaat ook een ander soort samenwerking tussen werkgever en werknemer. Het wordt gelijkwaardiger.”

Versterken verpleegkundig leiderschap

Wil je meer weten over het thema verpleegkundig leiderschap? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina Versterken verpleegkundig leiderschap.