Nieuwste stroomversneller helpt je op weg met transmurale samenwerking

Met de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) verplaatst steeds meer zorg naar buiten de muren van het ziekenhuis, vaak met hulp van digitale innovaties. Interprofessioneel samenwerken over lijnen en domeinen heen is volop in ontwikkeling. Dit omvat meer dan het ‘warm’ overdragen van zorg van de ene zorgverlener naar de andere. Het vraagt om kijken door een interdisciplinaire bril. Daarvoor zijn transmurale vaardigheden nodig.

Ook aan de slag met transmurale samenwerking? Bekijk de nieuwste stroomversneller.

Aan de slag met transmurale samenwerking

Wil je meer weten over het thema transmurale samenwerking? Ben je op zoek naar een stroomversneller die je op weg helpt? Kijk op de pagina Inzetten op transmurale samenwerking.