Nieuwe zeggenschapsstructuur verpleegkundigen

overzicht

Verpleegkundigen in Rijnstate ontwikkelen een nieuwe zeggenschapsstructuur in de vorm van een verpleegkundige staf met een bestuur, commissies en verpleegkundig platform. De verpleegkundige staf richt zich op het ontwikkelen van verpleegkundig beleid en het implementeren van vernieuwingen. Dat gebeurt in nauwe verbinding met verpleegkundigen, staf en management van Rijnstate. 

Verpleegkundige vereniging

De huidige VAR van Rijnstate stelt zich ten doel om een verpleegkundige vereniging op te richten met een gekozen bestuur. Tot die tijd functioneert de huidige VAR als het verpleegkundig bestuur van de vereniging in oprichting. In de toekomst worden de bestuursleden gekozen door de leden van de vereniging. De vereniging spreekt namens alle verpleegkundigen van Rijnstate en heeft dankzij het verpleegkundig platform en de commissies tentakels in de gehele organisatie. Het verpleegkundig bestuur (i.o) is een gelijkwaardige gesprekspartner op bestuurlijk en strategisch niveau. 

Verpleegkundig platform en commissies

In het verpleegkundig platform van Rijnstate zijn verpleegkundigen uit alle afdelingen vertegenwoordigd en komen generieke thema’s aan bod. De verpleegkundige commissies richten zich op vakinhoudelijke thema’s, namelijk: onderzoek & innovatie, kwaliteit & veiligheid en opleiden & ontwikkelen. In de commissies zitten (regie)verpleegkundigen uit de verschillende afdelingen die gezamenlijk overleg voeren over nieuw beleid rondom deze thema’s, bijvoorbeeld over anders opleiden of kwaliteitsindicatoren. De commissies (i.o.) zijn bij het ontwikkelen van nieuw beleid gelijkwaardige gesprekspartners op tactisch en strategisch niveau. Commissieleden spelen een belangrijke rol in de implementatie op de afdeling en delen daarnaast ervaringen. Er komt gerichte deskundigheidsbevordering voor de commissieleden, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in hun rol op de afdeling bij de implementatie van vernieuwingen.

Kwaliteit van zorg

Volgens de nieuwe structuur wordt verpleegkundig beleid ontwikkeld in samenspraak met verpleegkundigen in alle afdelingen, met draagvlak in de hele organisatie. Dit moet ertoe leiden dat de implementatie beter verloopt, wat uiteindelijk de kwaliteit van zorg ten goede komt. De werktevredenheid van verpleegkundigen gaat er naar verwachting ook op vooruit, doordat zij meer autonomie, inspraak en ontwikkelmogelijkheden hebben. Rijnstate gaat de komende jaren de effecten van de nieuwe zeggenschapsstructuur toetsen. 

Contact met Rijnstate

Meer weten over verpleegkundige zeggenschap bij Rijnstate? Neem contact op met Gerjanne ter Beest via vsr@rijnstate.nl.

Verpleegkundige staf Rijnstate

Fotocredits: Marco Derksen.