Nieuwe zeggenschapsstructuur verpleegkundigen

overzicht

Verpleegkundigen in Rijnstate ontwikkelen een nieuwe zeggenschapsstructuur in de vorm van een verpleegkundige staf met een bestuur, commissies en verpleegkundig platform. De verpleegkundige staf richt zich op het ontwikkelen van verpleegkundig beleid en het implementeren van vernieuwingen. Dat gebeurt in nauwe verbinding met verpleegkundigen, staf en management van Rijnstate. 

Verpleegkundige staf

Rijnstate had eerder een verpleegkundige adviesraad (VAR). De VAR gaf advies over beleid. Dit deden zij vaak pas nadat het beleid al gemaakt was. Om goed verpleegkundig beleid te maken is het nodig dat verpleegkundigen al eerder meedenken. Want alleen op die manier kunnen zij beleid maken waardoor verpleegkundigen hun werk nog beter kunnen doen. Met de komst van een verpleegkundige staf geven de verpleegkundigen van Rijnstate hier invulling aan. Deze reageert niet alleen, maar denkt proactief mee over verpleegkundig beleid in Rijnstate. De verpleegkundige staf valt direct onder de raad van bestuur.

Wat betekent dit in de praktijk?

Op 23 november 2021 kreeg Rijnstate een verpleegkundig bestuur in oprichting. Hierin nemen in eerste instantie de leden van de VAR plaats. Vanuit het verpleegkundig bestuur stellen zij vervolgens de verpleegkundige staf samen. Die bestaat uiteindelijk uit mensen van: 

  • Het verpleegkundig bestuur
  • Het verpleegkundig platform en de vakgroep verpleegkundig specialisten
  • Drie verpleegkundige commissies:
    • Opleiden en ontwikkelen
    • Kwaliteit en veiligheid
    • Onderzoek en innovatie

Samenstelling verpleegkundige commissies

Iedere afdeling vaardigt een verpleegkundige af in elk van de 3 commissies. Zo komt er samenhang tussen de afdelingen en kan er vanuit de commissies, het platform en de vakgroep verpleegkundig specialisten nagedacht worden over verpleegkundige onderwerpen. Het verpleegkundig bestuur neemt dit vervolgens mee in strategie- en beleidsbesprekingen. Deze constructie geeft verpleegkundigen de mogelijkheid om vanaf elk niveau in de organisatie invloed uit te oefenen op de zorg in Rijnstate. De commissies worden in 2022 samengesteld.

Verpleegkundige vereniging Rijnstate

Verpleegkundig zeggenschap betekent dat verpleegkundigen zelf bepalen wie er in het verpleegkundig bestuur zitten. Daarom zet het verpleegkundig bestuur, na het organiseren van de verpleegkundige staf, een vereniging voor alle verpleegkundigen van Rijnstate op. Leden kunnen meepraten over verpleegkundig beleid en het nieuwe verpleegkundige bestuur kiezen.

Kwaliteit van zorg

Volgens de nieuwe structuur wordt verpleegkundig beleid ontwikkeld in samenspraak met verpleegkundigen in alle afdelingen, met draagvlak in de hele organisatie. Dit moet ertoe leiden dat de implementatie beter verloopt, wat uiteindelijk de kwaliteit van zorg ten goede komt. De werktevredenheid van verpleegkundigen gaat er naar verwachting ook op vooruit, doordat zij meer autonomie, inspraak en ontwikkelmogelijkheden hebben. Rijnstate gaat de komende jaren de effecten van de nieuwe zeggenschapsstructuur toetsen. 

Bron: Rijnstate.nl.

Contact met Rijnstate

Meer weten over verpleegkundige zeggenschap bij Rijnstate? Neem contact op met Gerjanne ter Beest via vsr@rijnstate.nl.

Verpleegkundige staf Rijnstate

Fotocredits: Marco Derksen.