Nieuwe subsidieronde Nationaal Groeifonds voor innovatieve (zorg)projecten

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten die bijdragen aan economische groei. Ook innovatieve zorgprojecten en projecten rond onderwijs en leven lang leren maken aanspraak op subsidie. De volgende subsidieronde opent op 1 januari 2023.

Jaarlijks 4 miljard beschikbaar                                       

Per jaar is gemiddeld € 4 miljard beschikbaar vanuit het Nationaal Groeifonds. Ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen mogen voorstellen indienen voor projecten met een minimale omvang van  € 30 miljoen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen.

Kansen voor economische groei

Het gaat om projecten op 2 terreinen waar volgens het kabinet de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei:

  • Kennisontwikkeling. Hierbij gaat het onder meer over onderwijs en leven lang leren.
  • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hier valt ook het thema gezondheid en zorg onder. Tot nu toe ging het vooral om projecten in de curatieve zorg.

Preventie speerpunt

Voor de komende subsidieronde is preventie een belangrijk speerpunt van het Nationaal Groeifonds. De commissie kijkt vooral naar projectvoorstellen die leiden tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit en het verminderen van ziekteverzuim. Bijvoorbeeld opschaling van lokale innovatieve initiatieven op het terrein van preventie.

Aanspraak maken op subsidie?

Dien je voorstel tussen 1 januari 2023 tot en met 3 februari 2023 17.00 uur in via mijn.rvo.nl. De voorstellen voor het Nationaal Groeifonds moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen, onder meer als het gaat om de strategische onderbouwing van het voorstel, uitvoerbaarheid van het plan en de samenwerking en governance. Ter ondersteuning van het indieningsproces biedt RVO een quickscan aan.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.

Meer weten?

Kijk op Nationaalgroeifonds.nl. Of meld je aan voor de bijeenkomst op 28 september 2022.

Bekijk ook de presentatie van het webinar dat het Nationaal Groeifonds in juni uitzond.