Nieuwe subsidieronde implementatie- en opschalingscoaching opent 1 april

Op donderdag 1 april opent de vierde ronde van de subsidieregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. Met deze subsidie kunnen zorgaanbieders een coach inhuren voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Doel is om bij te dragen aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van zorginnovaties. 

Met de inhuur van een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces. Een coach kan bijvoorbeeld helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR/IVDR) die per 26 mei 2021 gelden. Organisaties kunnen de coach ook inzetten voor begeleiding op andere thema’s, zoals structurele bekostiging, integratie in zorgprocessen en regionale samenwerking.

Om welke zorginnovaties gaat het?

Het kan gaan om technologische innovaties, zoals e-health en medische technologie, of sociale innovaties, zoals procesverbeteringen en het herinrichten van werkprocessen. Uitgangspunt van de innovatie moet zijn: 'low cost, high impact'. De innovatie moet leiden tot arbeidsbesparing, kostenbesparing, verbetering van de kwaliteit van zorg en/of de kwaliteit van leven van patiënten.

Tips voor aanvraag

Zorg voor Innoveren, het programma dat de subsidierondes begeleidt, geeft tips om de subsidieaanvraag voor te bereiden en van start te gaan met de coaching: 

  • Selecteer zelf een coach. Bedenk goed wat voor vraagstuk je wilt aanpakken met de coach en ga alvast op zoek voordat je de aanvraag doet.
  • Bij de subsidieaanvraag dien je een offerte van de coach te overhandigen. Vraag deze alvast op bij de door jou gekozen coach. De offerte moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De offerte mag maximaal 2 pagina’s lang zijn. Vermeld daarop het uurtarief en de totaalprijs, inclusief btw. 
  • Heb je al eerder een aanvraag ingediend bij de vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Houd er rekening mee dat iedere ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken.
  • Bij de aanvraag moet je ook een 'Verklaring de-minimissteun' aanleveren. Hiermee verklaart jouw organisatie dat het plafond voor de-minimissteun nog niet is bereikt. Onderzoek alvast of je onder dit plafond zit. Bekijk hoe deze verklaring eruitziet en lees de toelichting.

Meer weten over de subsidieregeling? Lees het nieuwsbericht van Zorg voor Innoveren of bekijk de FAQ over de regeling.