Nieuwe stroomversneller: HR-lessen uit coronatijd

'Professionals maken het verschil. Ga uit van de kracht en het talent van iedere medewerker en draag dit uit; versterk zingeving, autonomie en meesterschap.' 'Rouleer professionals van COVID-19 afdelingen om ze te ontlasten. Denk hierbij aan een voorspelbaar wisselpatroon van twee of vier weken.' En: 'Probeer naast aandacht voor de negatieve impact ook het positieve gevoel te benadrukken. Maak, om dat gevoel te versterken, geen onderscheid tussen het personeel dat thuis werkt en het personeel dat op locatie werkt.'

Tips

Drie concrete tips uit de Stroomversneller 'Goede zorg doe je samen. Inzichten in HR-beleid na crisistijd.' Deze stroomversneller is in opdracht van het NVZ-programma Zorgprofessionals maken de toekomst! in de afgelopen maanden ontwikkeld door Berenschot. In de vorm van praktische tips vertellen instellingen welke lessen ze op HR-gebied geleerd hebben tijdens de eerste corona-uitbraak.

Zes thema's

De tips zijn onderverdeeld in zes thema's. Dat zijn onder meer visie en leiderschap, de juiste ondersteuning, digitalisering en flexibiliteit. Ook is er aandacht voor collectiviteit en solidariteit. Verder komt het belang van duidelijkheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden aan bod.

Moving Magazine

De stroomversneller vormde de rode draad van het gelijknamige Moving Magazine dat op 9 december werd uitgezonden. Dit webinar ging in op de vragen: wat kunnen we als zorgorganisaties leren van het werken tijdens de coronapandemie en hoe kunnen we deze wijze van werken vasthouden in de toekomst? Dat gebeurde vooral aan de hand van ervaringsverhalen van mensen en ziekenhuizen in de frontlinie van de eerste coronagolf.

Terugkijken en downloaden

Je kunt het Moving Magazine nog steeds terugkijken! De stroomversneller Stroomversneller 'Goede zorg doe je samen. Inzichten in HR-beleid na crisistijd' vind je hier.