Merkbaar Beter bundelt interventies gericht op behoud zorgpersoneel

Het project Merkbaar Beter presenteert een portfolio met interventies gericht op het behoud van personeel in de zorg. De interventies gaan over gezond werken en het vergroten van zeggenschap en werkplezier van zorgmedewerkers. Werkgevers kunnen het portfolio downloaden en de interventies inzetten in de eigen organisatie.

Portfolio

Het portfolio biedt een actueel overzicht van bestaande interventies die bijdragen aan het behoud van personeel. De interventies zijn verdeeld in verschillende categorie├źn, zoals autonomie, zeggenschap en ontwikkelmogelijkheden. Medewerkers worden direct betrokken bij de analyse en knelpunten in het werk. Uitgangspunt is dat zij op korte termijn een merkbare verbetering ervaren op het gebied van zeggenschap, werkplezier en gezond werken.

Maatwerk

Werkgevers in de zorg die op zoek zijn naar maatwerk kunnen hiervoor bij Merkbaar Beter terecht: "We bekijken per organisatie welke knelpunten er zijn. Dit doen we door in gesprek te gaan met zorgmedewerkers, bestuur en management. Wij bieden een helder en actueel overzicht van het beschikbare ondersteuningsaanbod. Hierdoor kan de werkgever samen met de zorgmedewerkers een keuze maken voor een geschikte interventie. Na afloop kijken we samen of er merkbaar verbetering wordt ervaren."

De gesprekken, dialoogsessies en het advies zijn gratis voor zorgorganisaties. Alleen aan de gekozen interventie kunnen kosten verbonden zijn.

Merkbaar Beter is een samenwerking van CNV Zorg & Welzijn en V&VN. Het portfolio is samen met stichting IZZ ontwikkeld.

Ga voor meer informatie naar de website van Merkbaar Beter.